Výhody pro dárce

Dárcovství krve náleží ocenění především v morální rovině a jeho cílem je nezištně pomoci druhému v těžké životní situaci. Přináší však s sebou i některé výhody, které mohou být motivací k darování krve:

 • pravidelný přehled o zdravotním stavu díky lékařské prohlídce před každým odběrem

  Výhodou je, že dárce je proti běžné populaci pravidelně a dosti podrobně vyšetřován, což může např. umožnit včasné rozpoznání některých počínajících nemocí ještě dříve, než se plně projeví.
 • zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout dárci na den odběru placené volno

  Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje na cestu k odběru, odběr samotný a na zotavení po odběru po dobu 24 hodin. Cílem tohoto opatření je, aby si dárce mohl po odběru, který je přece jen určitým zásahem do jeho organismu, odpočinout. Poodběrová únava je naprosto fyziologickým jevem. Není-li však odběr proveden, je dárce povinen se vrátit do zaměstnání.
 • Město Olomouc zavádí s platností od 1.12.2015 v tarifní zóně 71 pro dárce krve roční jízdenku - „Kapka Pas“ v ceně 300 Kč, na kterou mají nárok držitelé zlaté Janského medaile bez ohledu na místo trvalého bydliště. K 1.12.2015 se ruší možnost pro dárce krve s trvalým bydlištěm v Olomouci a v obci Skrbeň čerpat Statutárním městem Olomouc a obcí Skrbeň poskytovanou kompenzaci ceny čtvrtletních jízdenek. Před datem 1. 12. 2015 vydané průkazy a čtvrtletní jízdenky s poskytnutou kompenzací dárcům krve s bydlištěm v Olomouci nebo v obci Skrbeň lze využít až do konce platnosti na nich uvedené. Stávající průkazy dárců krve budou při prvním nákupu roční jízdenky „Kapka Pas“ bezplatně vyměněny za nový typ průkazu.

   

 • vjezd a výjezd dárců krve do areálu Fakultní nemocnice Olomouc

  V den odběru je pochopitelně každému dárci umožněno bezplatně parkovat automobilem přímo u Transfuzního oddělení (dárce se musí při výjezdu z areálu nemocnice prokázat kontrolním lístkem potvrzeným v kanceláři TO). 
 • zdravotní pojišťovny poskytují svým pojištěncům-dárcům krve řadu výhod, protože dárci jsou zdravější než ostatní populace

  Přehled všech služeb poskytovaných dárcům krve zdravotními pojišťovnami najdete zde. Sledujte aktuální zprávy své zdravotní pojišťovny o poskytovaných výhodách nebo výlepové plochy na Transfuzním oddělení FNOL.
 • možnost snížení daňového základu o 3 000 Kč za každý odběr

  Bezpříspěvkový odběr krve nebo její složky provedený v jeden den je posuzován jako dar poskytnutý zdravotnictví a je odečitatelnou položkou od základu daně ze mzdy. Odečet provede vaše mzdová účtárna při pravidelném ročním vyúčtování daně na základě potvrzení, které si vyžádáte na Transfuzním oddělení.
 • možnost stát se registrovaným členem Klubu dárců krve (KDK)

  Tento klub je zřízen při olomouckém Oblastním spolku ČČK (Sokolská 32, tel.: 585 222 965).
 • Seznam benefitů pro dárce krve najdete na stránkách ProDarce.cz - ZDE

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU