Ocenění dárců

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Darovaní krve je projevem hluboce lidského postoje, projevem lidské sounáležitosti - člověk poskytnutím sebe sama zachraňuje zdraví či život jinému, neznámému člověku. Červený kříž oceňuje tento vysoce morální akt již tradičně udělováním vyznamenání bezpříspěvkovým dárcům krve.

prof. MUDr. Jan Janský (1873 - 1921), český lékař
Objevem systému čtyř krevních skupin (A, B, AB, 0) umožnil provádět transfuze krve.

Český červený kříž uděluje bezpříspěvkovým dárcům krve tato vyznamenání:

 • Krůpěj krve - odznak

  uděluje se za první bezpříspěvkový odběr
 • Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského

  uděluje se za 10 bezpříspěvkových odběrů
  předává se zpravidla přímo na transfuzním oddělení
 • Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského

  uděluje se za 20 bezpříspěvkových odběrů
  předává příslušný OS ČČK na slavnostním shromáždění 1 x ročně
 • Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského

  uděluje se za 40 bezpříspěvkových odběrů
  předává slavnostně OS ČČK na slavnostním shromáždění 2 x ročně
 • Zlatý kříž ČČK 3. třídy

  uděluje se za 80 bezpříspěvkových odběrů
  předává slavnostně OS ČČK na slavnostním shromáždění 1 x ročně
 • Zlatý kříž ČČK 2. třídy

  uděluje se za 120 bezpříspěvkových odběrů
  předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění 1 x ročně
 • Zlatý kříž ČČK 1. třídy

  uděluje se za 160 bezpříspěvkových odběrů
 • předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění 1 x ročně

FOTKY ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ ZLATÝCH KŘÍŽŮ
Fotky ke shlédnutí jsou na tomto odkazu:  https://www.flickr.com/photos/transfuzka/albums

Český červený kříž zajišťuje propagaci, nábor a oceňování dárců krve. V roce 1949 stál u zrodu Národní transfuzní služby v tehdejší Československé republice. Od roku 1960 usiluje o bezpříspěvkové dárcovství krve a jejích složek - např. v roce 2003 bylo v ČR provedeno 515,4 tis. odběrů krve, z toho bylo 98,7% bezpříspěvkových, odběrů krevní plazmy se uskutečnilo 65,7 tis., z čehož bylo bezpříspěvkových odběrů 82%.
V letech 2001 - 2004 bylo uděleno 1 780 bronzových, 1 148 stříbrných a 608 zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského a dále 82 Zlatých křížů ČČK III. tř., 13 Zlatých křížů II. tř. a tři Zlaté kříže ČČK I. tř. (bronzová medaile prof. J. Janského se předává na Transfuzním oddělení FNOL).

 

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU