Poděkování dárcům


Milí dárci, 

vaše rozhodnutí pomáhat nemocným není vůbec tak samozřejmé, jak jej někteří mohou vnímat. I když nás zajímají důvody, proč jste se k dárcovství rozhodli, ve velkém procentu se je stejně nikdy nedozvíme, celá řada z vás ten primární motivační aspekt, který k dárcovství vede, nosíte tiše v sobě. 

Drobné či větší obavy, ať už ze zvládnutí odběru, nebo z očekávání uschopnění k odběru dokážete pokaždé překonat stejně jako si dokážete najít čas k návštěvě našeho oddělení, častokrát přijíždíte neprodleně po našem zavolání s prosbou o krev právě vaší skupiny a vítězí u vás vůle i snaha pomoci. Vám všem patří upřímné poděkování, neboť vstupujete do léčby nemocných a pomáháte nám v našem úsilí vrátit je zpět zdravé do života. 

Poděkování míří i od našich pacientů, část z nich patřila dříve i do řad našich dárců, případně naše řady dárců rozšířili po své životní zkušenosti.

Jirka Fojtík  Klárka  Martin Čech 

Děkujeme, s úctou kolektiv zaměstnanců Transfuzního oddělení Olomouc.

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU