Poděkování partnerům

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Vážení partneři,

patří vám vřelé poděkování, neboť bez vaší vstřícnosti bychom zrealizovali jen nepatrný zlomek akcí, které nám nové dárce přivádí. Rada Evropy jako ideální procentuální část dárců uvádí 4-6% populace, Olomoucký okres čítá 3,4%. I proto zůstává naší snahou nejen uchovat dárce stávající, ale také informovat o významu dárcovství veřejnost natolik, abychom získávali dárce nové, zvláště z řad mladší generace. Zajistíme tak i „omládnutí“ našeho registru.

U našich dárců vidíme konkrétní a aktivní snahu věnovat to, co patří pouze jim, „kousek sebe“ a pomoci tak lidem, jejichž tváře ani neznají. Často si ani neuvědomí, že právě teď darovali někomu zpátky život či zdraví. Někteří chtějí „vrátit“ krev, který byla v minulosti podána jejich blízkým nebo dárcům samotným. Mnohdy jim při položení otázky, proč se k dárcovství rozhodli, slova váznou, ale jejich dar mluví sám za sebe.

Dárcům je potřeba dát najevo, jak moc si jejich pomoci ceníme. Děkujeme vám, že nám umožňujete svými akcemi a dárky vyjádřit dárcům naši vděčnost.

Děkujeme, s úctou kolektiv zaměstnanců Transfuzního oddělení Olomouc.kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU