Personál a kontakty

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Primářka oddělení:

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
tel.: 588 443 606 (2 893)
e-mail: dana.galuszkova@fnol.cz

Mgr. Alena Koukalová:

Vrchní sestra:

Michaela Fedorco, Dis.
tel.: 588 442 975
e-mail: michaela.fedorco@fnol.cz

Zástupce primářky pro výrobu a distribuci:

MUDr. Alice Entrová
tel.: 734 787 739
e-mail: alice.entrova@fnol.cz

Zástupce primářky pro léčebnou péči:

MUDr. Iva Holusková
734 787 735
e-mail: iva.holuskova@fnol.cz

Mgr. Alena Koukalová:

Vedoucí laborantka:

Bc. Marta Vodičková
e-mail: marta.vodickova@fnol.cz

Sekretariát:

Alice Pištělková
tel.: 588 442 262 fax: 585 852 510
e-mail: alice.pistelkova@fnol.cz

Vedoucí dárcovského úseku a propagace:

MUDr. Ivana Sulovská
tel.: 588 445 808
e-mail: ivana.sulovska@fnol.cz

vedoucí diagnostického komplementu TO: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
tel.: 588 443 606
e-mail: dana.galuszkova@fnol.cz
 
vedoucí odběrového úseku, vedoucí expedice MUDr. Alice Entrová
tel.: 734 787 739
e-mail: alice.entrova@fnol.cz 
vedoucí výrobního úseku: Mgr. Romana Vymětalová
tel.: 734 787 737
e-mail: romana.vymetalova@fnol.cz 
vedoucí imunohematologických laboratoří MUDr. Iva Holusková
tel.: 734 787 735
e-mail: iva.holuskova@fnol.cz 

kancelář dárců krve:

Renata Galeková
tel.: 588 442 235

 

Referentka náboru dárců krve

Lucie Vybíralová
tel.: +420724762597
e-mail:lucie.vybiralova@fnol.cz

kvalifikované osoby podle zákona
č. 378/2007 Sb., o léčivech:

Prim. MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
MUDr. Alice Entrová
MUDr. Iva Holusková
Mgr. Romana Vymětalová
Mgr. Eva Králová

 

 

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU