Úsek informačních technologií

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Úseku informačních technologií je zajištění tvorby, rozvoje a provozu informačních a komunikačních technologií FNOL. Vypracováváme koncepce rozvoje informačních technologií, navrhujeme architektury ICT a integrace jeho složek s jinými systémy. Řídíme a spravujeme služby v oblasti telekomunikací.

Náměstek informačních technologií (NIT) stanovuje strategii, odpovídá za tvorbu, rozvoj a provoz informačních a komunikačních technologií (ICT), za účelnou a efektivní vybavenost pracovišť FNOL v oblasti ICT.

ODBOR INFORMATIKY (OINF) odpovídá za provoz, rozvoj a trvalé zdokonalování ICT, zajišťuje systémovou informační podporu pro vedení ekonomických, hospodářských, pracovně-právních a mzdových agend, administraci pacientů, diagnostické a terapeutické procesy, výkaznictví pro plátce zdravotní péče, výkaznictví statistických údajů a podporu řízení a správy FNOL, zajišťuje efektivní vynakládání prostředků na pořizování a provoz ICT, v této souvislosti vypracovává návrh koncepce rozvoje, zajišťuje datovou a telefonní komunikaci,

Oddělení správy aplikací (OSA) zajišťuje dodávky, instalaci, provoz, údržbu a správu podporovaného aplikačního SW, řídí místní správu aplikací včetně uživatelské podpory aplikací.

Oddělení správy systémů (OSS) provádí instalaci, údržbu, upgrade, správu serverů a operačních systémů na nich, zabezpečuje správu uživatelských účtů počítačové sítě, systémovou správu elektronické pošty, internetu a intranetu, provádí zálohování datových a systémových souborů v datové síti, zabezpečuje provoz, rozvoj a trvalé zdokonalování HW a SW prostředků a komunikačních technologií tvořených datovými rozvody.

Oddělení technické podpory (OTP) zabezpečuje dodávky, instalaci, provoz, údržbu a správu veškeré personální výpočetní techniky (PC, monitorů, tiskáren a ostatních periferních zařízení), zabezpečuje instalaci, upgrade a chod operačních systémů a technického SW na PC.

Oddělení centrální spisovny (OCS) provádí příjem, evidenci, třídění a ukládání dokumentů, skartaci, prvotní konzervaci dokumentů a archiválií, poskytuje výpůjční službu a vyhledávání údajů v archivovaných dokumentech.

Oddělení telefonní ústředny (OTU) provádí činnost v oblasti spojování telefonních hovorů.

Správce komunikačních a datových služeb je přímo podřízený NIT. Provádí objednávání služeb v oblasti telekomunikací, provádí evidenci faktur a jejich rozúčtování v oblasti služeb telekomunikací. Zajišťuje komunikaci s dodavatelem datových a hlasových služeb. V této oblasti poskytuje uživatelskou podporu pro zaměstnance FNOL.

Systémový a aplikační analytik je přímo podřízený NIT. Podílí se na vypracovávání koncepce rozvoje ICT. Navrhuje architektury ICT a integrace jeho složek s jinými systémy. Spolupracuje při vytváření a kontrole strategie a koncepce rozvoje ICT, účastní se příprav zadání pro veřejné zakázky v oblasti ICT. Připravuje podklady pro vyhlašování jednotlivých projektů ICT ve FNOL a rozpracovává vyhlášené projekty ICT ve FNOL.

Pracovní tým a kontakty:

Náměstek informačních technologií Ing. Pavel Gartner tel.: 588 442 310
Vedoucí OINF Ladislav Oravec tel.: 588 444 228
Vedoucí OSA Michal Doležel tel.: 588 444 516
Vedoucí OSS Ing. David Miklík tel.: 588 444 516
Vedoucí OTP Svatomír Pohlídal tel.: 588 444 516
Vedoucí OCS Mgr. Lenka Štosová tel.: 588 443 222
rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU