Úsek léčebné péče

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Úseku léčebné péče je zajištění základní, specializované a vysoce specializované diagnostické, léčebné a preventivní péče. 

Náměstek léčebné péče (NLP) určuje strategii a koncepci léčebné péče, jsou mu přímo podřízeni vedoucí odboru léčebné péče pro chirurgické obory, pro interní obory a pro komplement, hlavní sestra a specialista úseku léčebné péče. 

ODBOR LÉČEBNÉ PÉČE (OLP) pro jednotlivé obory zajišťuje v součinnosti s NLP realizaci rozhodnutí porady vedení a strategická opatření na úrovni jednotlivých pracovišť, zajišťuje komunikaci s vedením pracoviště a řeší běžná operativní opatření, předkládá NLP a vedení FNOL připomínky a návrhy k zajištění provozu, podílí s na organizaci rozvojových projektů a organizace strategie FNOL. 

Dárcovský konzultant (DARK) aktivně vyhledává všechny potenciální dárce orgánů ve FNOL, spolupracuje se všemi pracovišti, na kterých se potenciální dárci orgánů mohou vyskytnout (KARIM, JIP, URGENT) a spolupracuje s Transplantačním centrem FNOL a Koordinačním střediskem transplantací.

Pracovní tým a kontakty:

Náměstek léčebné péče MUDr. Eleni Mikušková tel.: 588 445 322
Vedoucí OLP za chirurgické obory doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. tel.: 588 442 772
Vedoucí OLP za interní obory prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. tel.: 588 442 203
Vedoucí OLP za komplement RNDr. Jitka Prošková tel.: 588 444 246
Dárcovský konzultant MUDr. Monika Hrabalová, Ph.D. tel.: 588 442 740

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU