Úsek léčebné péče

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Úseku léčebné péče je zajištění základní, specializované a vysoce specializované diagnostické, léčebné a preventivní péče.

Náměstek léčebné péče (NLP) určuje strategii a koncepci léčebné péče, jsou mu přímo podřízeni garant léčebné péče pro chirurgické obory, pro interní obory a pro komplement, hlavní sestra a specialista úseku léčebné péče. Metodicky řídí vedoucí zaměstnance a zástupce vedoucích zaměstnanců ZdP (zástupce přednosty pro LP a zástupce vedoucích oddělení) v běžných provozních záležitostech.

Odbor léčebné péče (OLP)
NLP zajišťuje v součinnosti s garantem léčebné péče pro chirurgické obory, pro interní obory a pro komplement, realizaci rozhodnutí porady vedení a strategická opatření na úrovni jednotlivých zdravotnických pracovišť. Garanti léčebné péče zajišťují komunikaci s vedením pracovišť a řeší běžná operativní opatření. Předkládají NLP a vedení FNOL připomínky a návrhy k zajištění provozu. V součinnosti s příslušným jmenovaným náměstkem, či jiným vedoucím zaměstnancem se podílí na organizaci a řízení rozvojových projektů. Aktivně se podílejí na naplňování strategie FNOL.

Dárcovský konzultant (DARK) aktivně vyhledává všechny potenciální dárce orgánů ve FNOL, spolupracuje se všemi pracovišti, na kterých se potenciální dárci orgánů mohou vyskytnout (KARIM, JIP, URGENT) a spolupracuje s Transplantačním centrem FNOL a Koordinačním střediskem transplantací.

Pracovní tým a kontakty:

Náměstek léčebné péče:

MUDr. Eleni Mikušková

tel: 588 445 322

Garant LP za chirurgické obory:

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

tel: 588 442 772

Garant LP za interní obory:

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

tel: 588 443 203

Garant LP za komplement:

RNDr. Jitka Prošková

tel: 588 444 230

Dárcovský konzultant:

MUDr. Monika Hrabalová, Ph.D.

tel. 588 442 740

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU