Personál a kontakty

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Přednosta:

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
tel.: 585 632 451
e-mail: kolarz@tunw.upol.cz

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LP:

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
tel.: 585 632 466
e-mail: jiri.ehrmann2@fnol.cz

Eva Srovnalová

Vedoucí laborantka:

Eva Srovnalová
tel.: 585 632 465
e-mail: eva.srovnalova@fnol.cz

Sekretariát:

Silvie Kratochvílová,
Svatava Matějíková

tel.: 585 639 556, 585 632 452
fax: 585 632 966
kratochs@fnol.cz,matejiko@tunv.upol.cz

 

Manažer kvality:

Mgr. Michaela Šváchová, Ph.D.
tel.: 585 632 462
e-mail: michaela.svachova@fnol.cz

kontaktní adresa Ústav klinické a molekulární patologie

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU