Členění ústavu

Genetická poradna

Komplexní lékařsko-genetická péče podle Koncepce oboru lékařská genetika MZ ČR. Genetické poradenství celého spektra geneticky podmíněných vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění. Využívá bohaté nabídky vlastních aktualizovaných sborníků a počítačových dysmorfologických databází (LDDB). Vedení dokumentace pacientů s geneticky podmíněnými abnormalitami. Její archivace.

Laboratoř DNA

Izolace a uchování DNA, DNA analýzy vybraných nemocí, DNA analýza aneuploidií, paternitní zkoušky, identifikace osob. Prenatální a postnatální diagnostika s využitím moderních molekulárně-genetických metod včetně kapilární elektroforézy a real time PCR.

Prenatální cytogenetická laboratoř

Prenatální vyšetření karyotypu,. Kultivace potratové tkáně. FISH prenatální vyšetření. Prenatální diagnostika s využitím moderních cytogenetických metod, automatických analyzátorů mitóz, FISH techniky.

Postnatální cytogenetická laboratoř

Postnatální vyšetření karyotypu vyšetření na mutagenezu, FISH vyšetření. Kultivace kožních fibroblastů. Postnatální diagnostika s využitím moderních cytogenetických metod, automatických analyzátorů mitóz, FISH techniky.

 

Lůžková část:  není

 

kontaktní adresa Ústav lékařské genetiky

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU