Jak se objednat

Lékařská genetika je specializovaná medicínská disciplína, proto je na toto pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc většina pacientů odesílána jejich praktickými lékaři, gynekology, pediatry, neurology a dalšími specialisty. K vyšetření jsou pak pacienti zváni na základě naléhavosti písemného doporučení, podle akutnosti a také podle časových možností ústavu.

V individuálních případech je možno kontaktovat recepci Ústavu lékařské genetiky FN Olomouc na telefonním čísle 588 443 858. V případě konkrétních požadavků na jednotlivé laboratoře je možné se obrátit na jednotlivé pracovníky, kteří jsou uvedeni v kontaktech.

 

kontaktní adresa Ústav lékařské genetiky

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU