Jak se objednat

Lékařská genetika je specializovaná medicínská disciplína, proto je na toto pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc většina pacientů odesílána jejich praktickými lékaři, gynekology, pediatry, neurology a dalšími specialisty. K vyšetření jsou pak pacienti zváni na základě naléhavosti písemného doporučení, podle akutnosti a také podle časových možností ústavu.

V individuálních případech je možno kontaktovat recepci Ústavu lékařské genetiky FN Olomouc na telefonním čísle 588 443 858. V případě konkrétních požadavků na jednotlivé laboratoře je možné se obrátit na jednotlivé pracovníky, kteří jsou uvedeni v kontaktech.

Název ambulance

Genetická poradna

Bližší vymezení činnosti

Komplexní lékařsko-genetická péče podle Koncepce oboru lékařská genetika MZ ČR. Genetické poradenství celého spektra geneticky podmíněných vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění. Využívá bohaté nabídky vlastních aktualizovaných sborníků a počítačových dysmorfologických databází (LDDB). Vedení dokumentace pacientů s geneticky podmíněnými abnormalitami. Její archivace.

Umístění ambulance

budova T, 1. patro

Lékař ambulance

prof. MUDr. M. Procházka, Ph.D., doc. MUDr. A. Šantavá, CSc.,
MUDr. V.Curtisová, MSA, MUDr. E. Mracká, MUDr. J. Srovnal, Ph.D.,
doc. MUDr. P. Rohoň, Ph.D., MUDr. J. Petřková, Ph.D., MUDr. J. Štellmachová,
MUDr. L. Punová, MUDr. R. Černičková

Sestra ambulance

Bc. R. Streitová, H. Svobodová, M. Mlčochová

Ordinační hodiny

Pondělí

8,00 – 12,00

13,00 – 15,00

Úterý

8,00 – 12,00

13,00 – 15,00

Středa

8,00 – 12,00

13,00 – 15,00

Čtvrtek

8,00 – 12,00

13,00 – 15,00

Pátek

8,00 – 12,00

 

Způsob objednávání
(na hodinu či interval)

Telefonicky, na hodinu

Telefon ambulance

588 443 858

E-mail ambulance

genetika@fnol.cz

 

 

kontaktní adresa Ústav lékařské genetiky

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU