Personál a kontakty

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Přednosta/pověřen vedením:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
tel.: 588 443 974 (2 860)
e-mail: martin.prochazka@fnol.cz

doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebnou péči/pověřen funkcí:

doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
tel.: 588 444 461 (2 866)
e-mail: radek.vrtel@fnol.cz

RNDr. Pavlína Čapková, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu, výuku a výzkum:

RNDr. Pavlína Čapková, Ph.D.
tel.: 588 444 646
e-mail: pavlina.capkova@fnol.cz

Bc. Renata Streitová

Vrchní sestra:

Bc. Renata Streitová
tel.: 588 444 469 (5 960)
e-mail: renata.streitova@fnol.cz 

Úseková laborantka:

Jana Křepská
tel.: 588 444 646 (5 968)
e-mail: jana.krepska@fnol.cz 

Sekretariát:

Vladimíra Drgová
tel.: 588 444 463 (5 966)
e-mail: vladimira.drgova@fnol.cz, genetika@fnol.cz 

AMBULANCE - PŘÍJEM PACIENTŮ:

Hana Liberdová
tel.: 588 443 858 

LÉKAŘI:

MUDr. Václava Curtisová, MSc.
vedoucí lékař ambulance
Tel.: 588 443 722, e-mail: vaclava.curtisova@fnol.cz

doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
tel. 588 443 858 (4 477), e-mail: genetika@fnol.cz 

MUDr. Enkhjargalan Mracká
tel.: 588 444 477, e-mail: enkhjargalan.mracka@fnol.cz 

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
tel.: 588 443 732, email: peter.rohon@fnol.cz 

MUDr. Júlia Štellmachová
tel.: 588 443 724, e-mail: julia.stellmachova@fnol.cz 

MUDr. Renáta Černičková
tel.: 588 443 724, email: renata.cernickova@fnol.cz 

MUDr. Lucia Tvrdá
tel. 588 443 858 (3 724), e-mail: lucia.tvrda@fnol.cz 

MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
tel. 588 443 858 (3 724), e-mail: genetika@fnol.cz 

MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
tel. 588 443 858 (3 719), e-mail: genetika@fnol.cz 

BIOLOGOVÉ:

doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
tel.: 588 444 636, e-mail: vodickar@fnol.cz 

RNDr. Kateřina Adamová, Ph.D.
tel.: 588 444 466, e-mail: kadamova@post.cz 

Mgr. Dita Vrbická, Ph.D.
tel.: 588 444 466, e-mail: dita.vrbicka@email.cz 

Mgr. Hana Filipová
tel.: 588 443 731 (3 727), e-mail: hana.filipova@fnol.cz 

Mgr. Romana Kratochvílová
tel.: 588 443 730 (3 727), e-mail: romana.kratochvilova@fnol.cz 

Mgr. Mária Janíková, Ph.D.
tel. 588 443 730 (3 727), e-mail: maria.janikova@fnol.cz

Mgr. Hana Synková
tel.: 588 443 731 (3 727), e-mail: hana.synkova@fnol.cz 

Mgr. Jana Böhmová
tel.: 588 443 717 (3 727), e-mail: bohmovajana@seznam.cz 

Mgr. Andrea Štefeková
tel. 588 443 718 (3 727) 

Mgr. Zuzana Čapková
tel. 588 443 727 (3 718), email: zuzana.capkova@fnol.cz 

Mgr. Kristýna Kolaříková
tel. 588 443 718, (3 727), email: kristyna.kolarikova@fnol.cz  

AMBULANTNÍ SESTRY:

Michaela Mlčochová
Hana Svobodová 

ZDRAVOTNÍ LABORANTKY:

Eva Krejčiříková
Jitka Pazderová
Markéta Řoutilová
Marie Vyvialová

kontaktní adresa Ústav lékařské genetiky

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU