Seznam veřejných zakázek malého rozsahu

18.4.2019

Štěrbinová lampa

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 30. 4. 2019 do 10:00 hodin.
Nabídku podávejte elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

18.4.2019

Poskytování servisních služeb u přístrojů Miele II

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25. 4. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

17.4.2019

Dodávka klávesnic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka klávesnic dle požadavků v Krycím listu.
Nabídky: do 24.4.2019 do 10.00 hod na adresu informatika@fnol.cz

16.4.2019

Poptávka na mapové služby

Předmětem poptávky je dodání SW nástroje s aktuálními mapovými a datovými podklady, pomocí kterého bude zjišťována vzdálenost (kilometry) pro vykazování zdravotní přepravy hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění výpočtem optimálních tras ze zadaného výchozího bodu do cílového místa.
Zaslání nabídek: do 24.4.2019 do 10.00 hod emailem na adresu informatika@fnol.cz

12.4.2019

Dodávka UTP kabelů

Předmětem plnění VZ je dodávka nestíněných UTP kabelů CAT6 s koncovkami RJ45 dle požadavků v Krycím listu.
Podání nabídek: emailem do 23.4.2019 do 10:00 hod. na adresu informatika@fnol.cz

12.4.2019

17. Flow divertery neurointervenční“

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 25. 4. 2019 do 10:00 hodin.
Nabídku podávejte elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

12.4.2019

Úprava EPS a odvětrání technologického kanálu

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25.4.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána v uzavřených obálkách označených "Úprava EPS a odvětrání technologického kanálu" na adresu zadavatele:
Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení správy budov
I.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

10.4.2019

Prověření nároku na odpočet DPH za období let 2016 a 2017

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 15. 4. 2019 do 10:00 hodin.
Nabídku podávejte elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

10.4.2019

Centrifugy

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 18. 4. 2019 do 10:00 hodin.
Nabídku podávejte elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

8.4.2019

Platební automat na regulační poplatky

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 26. 4. 2019 do 10:00 hodin.
Nabídku podávejte v uzavřených obálkách označených „Platební automat na regulační poplatky“ na adresu zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Ing.Roman Žurek
Oddělení biomedicínského inženýrství (Budova S, Ortopedie)
I.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

8.4.2019

Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a ISMS

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 23.4. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
12.4.2019 Vysvětlení ZD č. 1
16.4.2019 Vysvětlení ZD č. 2
17.4.2019 Vysvětlení ZD č. 3
18.4.2019 Vysvětlení ZD č. 4

5.4.2019

Vrtací systém pro rekonstrukční chirurgii

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15.4. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

5.4.2019

Přenosné/bedside EEG a hlavice

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 12. 4. 2019 do 10:00 hodin.
Nabídku podávejte elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

4.4.2019

Poskytování servisních služeb u přístrojů Gambro

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 12. 4. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

3.4.2019

Kancelářská zařízení pro kopírování, skenování a tisk dokumentů

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 16.4.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
10.4.2019 Vysvětlení ZD č.1
10.4.2019 Vysvětlení ZD č.2
12.4.2019 Vysvětlení ZD č.3
15.4.2019 Vysvětlení ZD č.4

3.4.2019

Optimalizace procesů na operačních sálech

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11.4.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
10.4.2019 Vysvětlení ZD č. 1

3.4.2019

Katetry balónkové intraaortální kontrapulzační

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 11. 4. 2018 do 10:00 hodin.
Nabídku podávejte elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

9.4.2019 Vysvětlení ZD č.1

1.4.2019

Ergonomické osvětlení operačních sálů

Lhůta pro podání nabídek: 12.4.2019 do 10 hod.

12.4.2019 Vysvětlení ZD č.1

29.3.2019

Servisní podpora SW pro navrhování, projektování a simulaci stavby II

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 9.4.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

28.3.2019

Redukční ventily kyslíku, regulátory podtlaku, průtokoměry kyslíku a zvlhčovače k průtokoměrům kyslíku

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 9.4.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

28.3.2019

Úprava povrchu stěn operačního sálu II.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 9.4.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
1.4.2019 Vysvětlení ZD č.1

26.3.2019

PD - Měření spotřeby energií v areálu FN Olomouc

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 4.4.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: Elpremo spol. s r.o.
Celková nabídková cena: 430 000,00 Kč bez DPH.

21.3.2019

Tisk nemocničního časopisu

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 3. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
22.3.2019 Vysvětlení ZD č.1
26.3.2019 Vysvětlení ZD č.2
Vybraná nabídka: TISKÁRNA K-TISK, s.r.o.
Celková nabídková cena: 527 200,00 Kč bez DPH

20.3.2019

Mobilní infuzní pumpa pro parenterální výživu

Nabídky podávejte nejpozději do 8:30 dne 27. 3. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „Mobilní infuzní pumpa pro parenterální výživu“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

20.3.2019

Mobilní infuzní pumpy pro parenterální výživu

Nabídky podávejte nejpozději do 8:30 dne 29. 3. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „Mobilní infuzní pumpy pro parenterální výživu“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

20.3.2019

Servisní podpora SW pro navrhování, projektování a simulaci stavby

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26.3.2018 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
27.3.2019 Zakázka zrušena

19.3.2019

Servis požárních rolet se skrápěním

Lhůta pro podání nabídky pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu končí dne 26.3.2019 ve 12.00 hodin.
vybraná nabídka: AVAPS s.r.o.
nabídková cena:
Kontrola provozuschopnosti: 15.400,00 Kč bez DPH
Revize elektrického zařízení: 1.600,00 Kč bez DPH
Sazba technika za opravy: 520,00 Kč bez DPH

12.3.2019

Katetr radioablační pro KCHIR

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25.3.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: ADYTON s.r.o.
Nabídková cena: 1 104 637,44 Kč bez DPH

12.3.2019

Přenosné přístroje pro defibrilaci

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20.3. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
15.3.2019 Vysvětlení ZD č. 1

11.3.2019

Malířské a natěračské práce

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.3.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
13.3.2019 Vysvětlení ZD č. 1
Vybraná nabídka: STAVNEMO s.r.o.
Nabídková cena: 4 719 975,00 Kč bez DPH

11.3.2019

PD-Stavební úpravy kliniky neurochirugie-operační sál č.2 v 3NP

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26. 3. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
20.3.2019 Vysvětlení ZD č. 1
25.3.2019 Vysvětlení ZD č. 2
Vybraná nabídka: EP Rožnov, a.s.
Celková nabídková cena: 846 000,00 Kč bez DPH.

11.3.2019

Chlazení vyšetřoven v budově M1 a C

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.3.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: Air – Klimont s.r.o.
Celková nabídková cena: 553 228,00 Kč bez DPH.

8.3.2019

Stolní sterilizátor

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20.3.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

7.3.2019

Odstranění revizních závad na rozvodech medicinálních plynů - budova A

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19.3.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
15.3.2019 Vysvětlení ZD č.1
18.3.2019 Vysvětlení ZD č.2
Vybraná nabídka: Flídr medical s.r.o.
Nabídková cena: 4 297 607,00 Kč bez DPH

5.3.2019

PD - stavební úpravy objektu "WD" - Stravovací provoz - 1.PP

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19.3.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 12.3.2019 v 10 hod., sraz účastníků před hlavním vchodem do budovy WD.
15.3.2019 Vysvětlení ZD č. 1
Vybraná nabídka: BKB Metal a.s.
Nabídková cena: 1 247 000,00 Kč bez DPH

4.3.2019

Dodávky termotiskáren

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11. 3. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: DATASCAN, s.r.o.
Nabídková cena: 371 752,00 Kč bez DPH

4.3.2019

Dodávka notebooků

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 12. 3. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: AutoCont CZ a.s.
Nabídková cena: 964 240,00 Kč bez DPH

4.3.2019

Servisní podpora IS pro plánování, objednávání a dokumentaci chemoterapií a gravimetrickou přípravu medikací s obsahem cytostatik II.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13. 3. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: Becton Diskinson Austria GmbH
Nabídková cena: 1 634 490,00 Kč bez DPH

28.2.2019

Úprava povrchu stěn operačního sálu

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15. 3. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Zakázka zrušena dne 21.3.2019

28.2.2019

Poskytování servisních služeb u přístrojů Miele

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15. 3. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
11.3.2019 Vysvětlení ZD č. 1
10.4.2019 Zakázka zrušena

26.2.2019

LED výbojka s adaptérem pro fluorescenční mikroskopii

Nabídky podávejte nejpozději do 8:30 dne 5. 3. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „LED výbojka s adaptérem pro fluorescenční mikroskopii“ s adresou zadavatele:
Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

26.2.2019

Software pro komunikaci s optickou koherenční tomografií

Nabídky podávejte nejpozději do 8:30 dne 7. 3. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „Software pro komunikaci s optickou koherenční tomografií“ s adresou zadavatele:
Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

26.2.2019

Ultracentrifugy

Nabídky podávejte nejpozději do 8:30 dne 7. 3. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „Ultracentrifugy“ s adresou zadavatele:
Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

26.2.2019

Vibrační pila s odsávací jednotkou

Nabídky podávejte nejpozději do 8:30 dne 7. 3. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „Vibrační pila s odsávací jednotkou“ s adresou zadavatele:
Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

22.2.2019

Pomůcky polohovací a antidekubitní

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 5.3. 2018 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
část I
Vybraná nabídka: IF Facility a.s.
Nabídková cena: 538476,00Kč bez DHH
část II
Vybraná nabídka: VITAPUR, spol. s r.o.
Nabídková cena: 347107,00Kč bez DPH

21.2.2019

Poskytování servisních služeb u přístrojů Dräger

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 2. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: Dräger Medical s.r.o.
Celková cena za PBTK: 1 674 609,00 Kč bez DPH

20.2.2019

Pozáruční podpora systému AGFA IMPAX

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 2. 2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: FOMA MEDICAL spol. s r.o.
Nabídková cena: 75 900,00Kč bez DPH

20.2.2019

Elektrokoagulace

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28.2.2019 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Vybraná nabídka: B. Braun Medical s.r.o.
Nabídková cena: 231 699,00 Kč bez DPH

23.11.2018

Macerátory

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 11. 2018 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Nejvyšší nabídka: S.A.B. Impex, s.r.o.
Celková nabídková cena: 847 790,00 Kč bez DPH

23.11.2018

Flexibilní ureteroskopy a cystoskop

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 11. 2018 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
4.12.2018 Zakázka zrušena

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU