Veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Olomouc je jako státní nezisková organizace hospodařící s veřejnými prostředky veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Abychom naplnili zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, jak je popsáno v ustanovení § 6 citovaného zákona, zveřejňujeme zadávací podmínky veřejných zakázek s  na profilu zadavatele internetových stránkách www.tenderarena.cz a v informačním systému věstníku veřejných zakázek www.vestnikverejnychzakazek.cz.

 

Adresa:
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
IČ: 00098892
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710
IBAN: CZ4407100000000036334811
BIC: CNBACZPP

PODATELNA Fakultní nemocnice Olomouc
OTEVÍRACÍ DOBA: Po - Čt 6.00 hod. - 16.00 hod., Pá 6.00 hod. - 15.30 hod.
KONTAKT: tel. 588 443 127

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU