všeobecná sestra II. interní kliniky - gastro-enterologické a hepatologické

11.1.2017

Fakultní nemocnice Olomouc

přijme

všeobecnou sestru

II. interní kliniky – gastro-enterologické a hepatologické

 

Požadavky:

-      kvalifikační vzdělání v oboru všeobecná sestra,

-      výhodou specializační vzdělání v oboru intenzivní péče, příp. ošetřovatelská péče v interních oborech,

-      osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,

-      zájem a předpoklady pro práci v oboru,

-      zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Hlavní pracovní činnosti:

-      práce na JIP nebo standardním interním oddělení,

-      péče o pacienty před a po endoskopických výkonech,

-      poskytování kvalifikované ošetřovatelské péče o pacienty v oboru všeobecné interny, gastroenterologie a hepatologie,

-      péče o rány, drény, převazy,

-      péče o krátkodobé a dlouhodobé žilní vstupy,

-      asistence lékaři při invazivních výkonech.

Nabízíme:

-     5 týdnů dovolené,

-     3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,

-     příspěvek na stravování,

-     možnost dalšího odborného růstu,

-     konkurenceschopné finanční ohodnocení.

K písemné žádosti je třeba doložit:

-      fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,

-      profesní životopis,

-      fotokopii výpisu z rejstříku trestů.

Písemné přihlášky je třeba doručit na Personální úsek FNOL, Mgr. Michaela Natálie Konečná, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc nebo e-mail: michaelanatalie.konecna@fnol.cz.

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU