Zdravotničtí interventi

Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje podpůrnou službu zaměřenou na příbuzné a blízké pacientů, kteří se ocitli v mimořádně obtížných a stresujících situacích. Jejím pracovníkům pomáhá při jejich nelehkém poslání jedenáct speciálně vyškolených zdravotnických interventů připravených zasáhnout vždy, když to mimořádnost nastalé události vyžaduje.

Hromadná neštěstí, náhlá úmrtí dospělé osoby, smrt dětí a mladých lidí, závažná traumata, neúspěšné resuscitace… To jsou typické situace, v nichž zdravotničtí interventi nacházejí své uplatnění nejčastěji. Pomoci však mohou třeba i svědkům traumatického úmrtí či osamělým a bezradným pozůstalým.

„Zatímco prvořadým úkolem zdravotnického personálu na urgentním příjmu a také dalších pracovištích naší nemocnice je rychlá pomoc pacientům, kteří jsou často v ohrožení života, na jejich doprovod z řad příbuzných a dalších blízkých osob bylo času přece jen méně. Přitom se jedná o lidi, kteří jsou nezřídka v opravdu těžkém a stresujícím postavení a naši pomoc především v podobě psychické podpory potřebují. A to je právě prostor pro zdravotnické interventy,“ říká vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc a také koordinátor za psychosociální intervenční službu Mgr. et. Mgr. Michaela Gehrová a dodává, že pomoc interventa je indikována v časovém omezení na prvních 48 hodin po traumatické události. V následném časovém úseku už musejí vstoupit do hry jiné mechanismy pomoci potřebným.

Činnost zdravotnických interventů ve Fakultní nemocnici Olomouc je součástí Systému psychosociální intervenční služby  (SPIS), jenž ve zdravotnictví poskytuje prostřednictvím vyškolených zdravotníků podporu nejen svým kolegům záchranářům, lékařům, všeobecným sestrám, ale i příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, při kterých dochází k náhlému poškození zdraví v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí. Součástí systému je i kolegiální (tzv. peer) péče všem zdravotníkům, které zasáhla těžká, především profesní zkušenost. Peer je zdravotnický pracovník, který absolvoval specifický výcvik psychosociální podpory kolegů. Na základě tohoto výcviku může poskytovat první psychickou podporu právě svým kolegům. Peer podpora patří mezi benefity péče o zaměstnance organizace a vychází z osvědčeného modelu používaného v řadě zemí. Služba je pro zájemce bezplatná.

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU