Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění

Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění

Rozsah činností centra

Základní péče (ambulantní péče na úrovni zdravotních sektorů)

 • záchyt poruch, základní diagnostika včetně pomocných vyšetření, standardní farmakoterapie
 • sdílení nemocných s praktickým lékařem, s ostatními zařízeními v nejbližším spádu, konzultace vybraných případů se specializovaným centrem

Ambulantní a hospitalizační péče regionálního charakteru

 • základní ambulantní péče (podobně jako ad 1)
 • dle potřeby hospitalizace nemocných z diagnostických důvodů (např. standardní farmakologické testy, endokrinologická a metabolická vyšetření případně vyžadující krátkodobou hospitalizaci - funkce štítné žlázy, metabolismus iontů, apod.)
 • léčebné hospitalizace - úpravy léčby a kontrola efektu farmakoterapie, v indikovaných případech zahájení léčebné rehabilitace nebo rehabilitační testování

Ambulantní a hospitalizační péče nadregionálního charakteru

 • specializované diagnostické ambulantní a hospitalizační postupy u pokročilých a komplikovaných stavů, diagnostika vzácných a atypických poruch
 • specializované léčebné ambulantní a hospitalizační postupy u pokročilých a komplikovaných stavů včetně řešení polékových reakcí, léčba vzácných a atypických poruch
 • indikace a provádění speciálních zobrazovacích (MRI, SPECT, aj.) elektrofyziologických (polymyografie, multimodální evokované potenciály, EEG se zpětným zprůměrněním), neuropsychologických a psychiatrických, biochemických, endokrinologických, metabolických a genetických vyšetření
 • specializované léčebné postupy speciální farmakoterapie (např. lokální aplikace botulotoxinu, kontinuální infúze apomorfinu, aj.), specializovaná neurorehabilitace, stereotaktická neurochirurgie (včetně indikací hluboké mozkové stimulace), monitorování účinku nových farmak a další nově vyvíjené a ověřované postupy
 • pre- a postgraduální školení v oboru poruch, včetně vedení programů kontinuálního vzdělávání
 • klinický výzkum
 • podpora zájmových sdružení pacientů a sociálních služeb

Where to find us - Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění