Prohlášení o přístupnosti webového obsahu Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s e zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny webové stránky provozované Fakultní nemocnicí Olomouc s doménou fnol.cz.

STAV SOULADU

Internetové stránky Fakultní nemocnice Olomouc jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

RESPONZIVITA INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Tyto webové stránky splňují požadavky přístupnosti ze stolních počítačů a z mobilních zařízení, neboť šablona těchto webových stránek je plně responzivní, tzn. že díky přizpůsobivosti vůči velikosti displeje umožňují pohodlné prohlížení. Prvky na responzivním webu se přeskupí tak, aby byl web snadno čitelný a plně funkční. Responzivní design umožňuje práci na mobilních na zařízeních s operačními systémy Android, iOs i Microsoft. Veškerý obsah stránek splňuje požadavky na vnímatelnost, srozumitelnost a stabilitu pro jejich návštěvníky, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Přístupnost internetových stránek ze stolních počítačů i z mobilních zařízení je podložena splněním harmonizující normy Evropské unie a splňují v rozsahu § 4 až 6 příslušný zákon. Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením.

KÓD A DESIGN STRÁNEK

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML5, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.

Technická omezení a implementační odlišnosti některých starších prohlížečů a alternativních výstupních zařízení (čtečky pro nevidomé, tisk) jsou ošetřena striktně oddělenými stylopisy s využitím specifických vlastností a důsledně cílenou a omezenou platností odpovídající konkrétní platformě.

PŘÍSTUPNOST INFORMAČNÍHO OBSAHU

Informační obsah webu je vždy stejný a plnohodnotný nezávisle na technologii použité k jeho prezentaci. Internetové stránky jsou dostupné ve většině dostupných internetových prohlížečů. Optimalizovány jsou však pro prohlížeče Firefox 38+, IE 11+, Safari 9+ a Opera 30+, Chrome 45+, Edge 12+, iOS 9+, Android 4.4+. V případě prohlížečů starších verzí jsou povoleny drobné odchylky v zobrazení poskytovaného obsahu, ale obsah je uživateli plně přístupný.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Níže uvedený obsah není přístupný:

Některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Některé dříve vložené textové dokumenty ve formátu PDF neobsahují strojově čitelnou vrstvu. Uvedení těchto nedostatků do souladu s příslušnými právními předpisy a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb., zmíněné nedostatky proto nebudou dodatečně upravovány. Bude-li to po technické stránce možné, bude uživateli webových stránek poskytnuto alternativní řešení pro přístup k obsahu a jeho využití.

TEXTY A OBSAH STRÁNEK

Veškeré texty na tomto webu mají standardní formát, kontrastní barvy vzhledem k pozadí a jsou zobrazeny v jednotné znakové sadě (UTF-8). Velikost písma je definována v relativních jednotkách a lze ji pomocí standardních nástrojů integrovaných v internetových prohlížeči jednoduše zvětšovat a zmenšovat.

Uživatelské rozhraní prezentace je navrženo s důrazem na snadnou orientaci v obsahu a jednoduché ovládání nejen v alternativních prohlížečích ale i pro návštěvníky se specifickými potřebami.

PŘEPÍNÁNÍ KLÁVESOU TAB (TABINDEX)

Ovládání stránek není závislé na použití myši. Navigační odkazy je možné procházet pomocí klávesy TAB.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13. 04. 2021.

Prohlášení je v souladu s čl. 3 odst.1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 vypracováno na základě vlastního posouzení Fakultní nemocnicí Olomouc.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud návštěvník těchto webových stránek zaznamená bariéru či neshodu s podmínkami k přístupnosti, může toto oznámit Odboru marketingu FN Olomouc telefonicky +420 588 442 489, nebo popsat problém a zaslat jej na info@fnol.cz.

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Email: pristupnost@mvcr.cz