Department of Medical Physics and Radiation Protection

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Odkazy

  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost -www.sujb.cz
  • Státní ústav radiační ochrany - www.suro.cz
  • Správa úložišť radioaktivních odpadů - www.surao.cz
  • Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) - www.iaea.org
  • Česká společnost fyziků v medicíně - www.csfm.cz

Where to find us - Department of Medical Physics and Radiation Protection