Department of Pharmacology

Ústav farmakologie

Členění ústavu

Ambulantní část:

pracoviště klinické farmakologie (po 8.00 - 15.00  hod., pá 8.00 - 15.00 hod.)

Lůžková část:

Ústav nemá lůžkovou část

Where to find us - Department of Pharmacology