Department of Pharmacology

Ústav farmakologie

Jak se objednat

Pracoviště poskytuje pouze konziliární servis pro lůžková oddělení Fakultní nemocnicevyšetření tedy může objednat pouze lékař lůžkového oddělení FNOL.

Where to find us - Department of Pharmacology