Basic information

Date of the event

  • Opening 24. května | 13:30
  • Termination 24. května | 15:30

Venue

  • II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická