Basic information

Date of the event

  • Opening 7. června | 13:30
  • Termination 7. června | 15:30

Venue

  • II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická