FN Olomouc pořídila nové lineární urychlovače za bezmála čtvrt miliardy korun. Pomáhají léčit onkologicky nemocné pacienty

12. ledna 2022

V nově zrekonstruovaných prostorách ozařoven Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc byly od loňského podzimu postupně uváděny do klinického provozu tři nové lineární urychlovače, které největší zdravotnické zařízení na střední Moravě pořídilo za více než 200 milionů korun. Spolu se stavebními pracemi se hodnota jedné z nejvýznamnějších investic ve FN Olomouc za poslední období vyšplhala téměř ke čtvrt miliardě. Slavnostní zahájení provozu všech lineárních urychlovačů, které slouží k ozařování onkologicky nemocných pacientů, proběhlo ve středu 12. ledna 2022.

  • Slavnostním přestřižením pásky uvedli lineární urychlovače do provozu (zleva) primářka Onkologické kliniky  MUDr. Hana Študentová, Ph.D., přednosta kliniky prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., zástupce přednosty pro radioterapii doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. a ekonomický náměstek a zástupce ředitele Ing. Tomáš Uvízl. FOTO: Štepán Smutný

 

„Vysoce specializovaná péče o onkologické pacienty patří bezpochyby ke stěžejním úkolům zařízení typu fakultní nemocnice. Jsem rád, že moderní přístrojové vybavení dokáže často těmto lidem pomoci i v situacích, kdy by dříve byla medicína bezmocná. Z tohoto pohledu má i takto vysoká investice své absolutní opodstatnění,“ uvedl při slavnostním aktu zástupce ředitele FN Olomouc a ekonomický náměstek Ing. Tomáš Uvízl.

Modernizace přístrojového vybavení ozařoven Onkologické kliniky byla zahájena v březnu loňského roku. První lineární urychlovač TrueBeam firmy Varian byl uveden do provozu v září. Další dva pak dorazily do olomoucké nemocnice postupně poté. „Tyto přístroje disponují kompletním vybavením pro všechny typy nejmodernějších radioterapeutických technik včetně stereotaktické radioterapie, ozařování v řízeném dýchání či adaptivní radioterapie s deformabilní registrací obrazu. Naše klinika v rekordním čase úspěšně prošla procesem potřebných zkoušek a povolení potřebných k zahájení provozu a mohla tak začít se samotným ozařováním prvních pacientů,“ řekl zástupce přednosty Onkologické kliniky pro radioterapii doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Stavební úpravy ozařoven Onkologické kliniky byly dokončeny v listopadu. V rámci této akce došlo k rekonstrukci čekáren a vybudování nové ambulance v prvním nadzemním podlaží budovy H2. Stavební práce stály téměř 36,4 milionu korun. Souběžně probíhala také obměna tří lineárních urychlovačů, instalace nového CT-simulátoru a nákup nejnovějšího softwaru pro plánování. Cena těchto přístrojů činí bezmála 206 milionů korun, Ministerstvo zdravotnictví ČR na tuto investici přispělo částkou 141,4 milionu Kč. „Zahájení provozu lineárních urychlovačů znamená kvalitativní skok v onkologické péči nejen v našem regionu. Příchod nových technologií v kombinaci s expertízou v dalších oblastech radiační a klinické onkologie posouvá naše pracoviště mezi přední evropská centra,“ konstatoval přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Stavební práce probíhající v prostorách radioterapeutického komplexu vyžadovaly v některých případech speciální postup „Zajímavostí je například masivní stínicí stěna z ocelových platů o celkové tloušťce 37 centimetrů, jejíž hmotnost činí 64 tun. Svislé železobetonové konstrukce dosahují tloušťky 1,3 metru, vodorovné dokonce 1,65 metru. Použity byly také barytové omítky či výplně otvorů stíněné olovem. Součástí úprav byla vedle standardních rozvodů silnoproudu a slaboproudu, medicinálních plynů, zdravotně-technické instalace a vytápění, vzduchotechniky a chlazení také elektrická požární signalizace s evakuačním rozhlasem,“ zmínil vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc Ing. František Valíček s tím, že celá rekonstrukce proběhla za nepřerušeného provozu v budově H2 a její poslední fáze současně s jedním spuštěným lineárním urychlovačem.

Slavnostního zahájení provozu pracoviště se při dodržení všech protiepidemických opatření zúčastnila řada významných hostů v čele s arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Janem Graubnerem, který novým přístrojům požehnal, nebo olomouckého primátora Miroslava Žbánka.

FOTO: Štěpán Smutný