Společná akce na podporu zavádění digitálních řešení v poskytování integrované zdravotní péče (JADECARE)

22. června 2022

Projekt „Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care (JADECARE)“ je společnou akcí členských států EU.

Společná akce je věnována transformaci zdravotní i sociální péče v Evropě podporované digitálními technologiemi. Hlavním podnětem k soustavným reformním snahám je stárnoucí populace v zemích EU a s tím spojené chronické choroby, které znamenají zátěž jak pro obyvatele, tak pro zdravotní systémy. Cílem akce je prostřednictvím šíření 4 osvědčených prací ze 4 regionů EU posílit schopnost národních orgánů v oblasti zdraví úspěšně řešit důležité aspekty transformace zdravotnického systému, zejména přechod na digitálně zabezpečenou, integrovanou péči zaměřenou na člověka.

Do společné akce je celkem zapojeno 48 institucí ze 17 zemí, přičemž ČR se bude společné akce účastnit prostřednictvím odboru MZ ČR NCEZ jako národní kompetentní orgán ve spolupráci s FN Olomouc a jejím Národním telemedicínským centrem. Implementace akce probíhá realizací 8 pracovních balíčků, přičemž v případě FNOL se jedná zejména o pilotní aplikaci 2 příkladů dobré praxe s důrazem na udržitelnost. Jedná se o sdílení dat jako cesta pro následnou integrovanou péči a lepší spolupráci zdravotnických zařízení a druhé téma je telepsychiatrie.

Telemedicína v psychiatrii, vychází z dobré praxe kolegů z Jižního Dánska, kde již několik let probíhá část psychiatrické péče v online prostředí a dle výsledků to vedlo k zvýšení dostupnosti a kvality péče.

Právě na téma telepsychiatrie proběhl v Olomouci ve dnech 20.6. a 21.6. 2022 mezinárodní tematický workshop, a to hybridní formou. Workshopu se zúčastnili hosté z České republiky, nositelé dobré praxe z regionu Jižního Dánska, dále ze zemí, které toto řešení zavádí a to ze Španělska z oblastí Kastilie a Kantábrie a dále se připojili odborníci z Itálie - Lombardie a další zájemci v rámci online prostoru.

Osobně do Olomouce dorazilo 20 osob, online se pak zapojilo 10 osob. Po zahájení Zdislavem Dolečkem (FN Olomouc) byl první den zahájen úvodem o telepsychiatrii z pohledu odborníků v jižním Dánsku: Kuno Kudajewski (vedoucí WP8 a projektový manažer, Centrum zdravotnických inovací Syddansk Sundhedsinnovation) a Malene Lagoni (konzultantka, Centrum digitální psychiatrie, region Jižní Dánsko). Next Adopters ze Španělska-Castilla y Leon (SACYL), České republiky (UHO), Itálie (ARS Lombardie) a Španělska-Santander (IDIVAL, Instituto de Investigación Valdecilla) představili současný stav implementace, první výsledky a problémy a návrhy ke zlepšení v druhé fázi implementace.

Na společném pracovním zasedání se zamýšleli a diskutovali o zkušenostech s překážkami, usnadňujícími faktory, výzvami a poznatky. První den byl zakončen společenskou akcí. Druhý den představoval dohru prvního dne workshopu a zaměřil se na zasedání o udržitelnosti, kde všichni představili uskutečněné a/nebo plánované aktivity týkající se udržitelnosti. Součástí zasedání byl vliv identifikovaných faktorů z prvního dne na budoucí udržitelnost, kdy účastníci diskutovali o tom, jaké kroky by měly být podniknuty k vybudování kapacity pro udržitelnost. Po závěrečných poznámkách byl workshop zakončen návštěvou olomouckých atraktivit.