Stomatologická pohotovost ve FN Olomouc upravuje své ordinační hodiny. V noční době bude uzavřena

11. května 2022

Stomatologická Lékařská pohotovostní služba (LPS), kterou zajišťuje Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc a nachází se v její budově R, bude z personálních a kapacitních důvodů od 1. června 2022 provozována ve všední dny od 15.00 do 22.00 hodin a o víkendech a svátcích od 8.00 do 20.00 hodin. V dopoledních a nočních hodinách bude zubní pohotovost uzavřena. V případě život ohrožujících stavů, úrazů nebo krvácení z dutiny ústní bude pacientům k dispozici pohotovost na Oddělení urgentního příjmu v objektu A (modrý monoblok).

Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. LPS tak není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Také z tohoto důvodu bude zubní pohotovost ve FN Olomouc zajišťována od 1. června v uvedených zkrácených dobách. Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie a také Klinika zubního lékařství pro LPS poskytnou v případě potřeby nezbytný lékařský personál.

„Nadále platí, že v nočních hodinách budou ošetřeni vždy výhradně pacienti v život ohrožujících stavech, po úrazech či s krvácením. Tyto stavy budou mimo pravidelnou ordinační dobu naší kliniky a mimo provozní dobu zubní pohotovosti ošetřeny v prostorách Oddělení urgentního příjmu. Neakutní případy budou dále kategoricky odkazovány na běžné ordinační hodiny, případně ke svému praktickému zubnímu lékaři. Toto opatření je děláno jednoznačně v zájmu zkvalitnění péče u indikovaných případů a zachování zubní pohotovosti jako takové,“ zdůrazňuje přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.