Vše nejlepší k svátku sester! Studenti rozdávali v nemocnici růže

12. května 2021

Desítky růží roznesli dnes ráno všem vedoucím nelékařským zdravotnickým pracovníkům Fakultní nemocnice Olomouc studenti Fakulty zdravotnických věd (FZV) Univerzity Palackého. Popřáli tak nejen obdarovaným, ale zprostředkovaně také celým jejich týmům k Mezinárodnímu dni sester, který se každoročně slaví 12. května, v den narození Florence Nightingale, anglické zakladatelky moderního ošetřovatelství a profese sestry.

Studentky a studenti byli pomyslnými vyslanci náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrey Drobiličové a přednostky Ústavu ošetřovatelství FZV UP Mgr. Zdeňky Mikšové, Ph.D., které blahopřání s růží iniciovaly. Nezůstalo však jen u růží. Spolu s ní se sestrám a ošetřovatelskému personálu dostalo poděkování za pracovní nasazení, empatii, odpovědnost a trpělivost a přání pevného zdraví a osobní pohody. „Všichni zdravotníci znovu prokázali svou nezastupitelnou roli v náročné době koronavirové pandemie. Může to možná znít jako fráze, ale rozhodně to fráze není. Ti, kteří v naší nemocnici pracují, dobře vědí, jak obtížné je následky pandemie zvládnout a kolik psychických i fyzických sil musí všichni obětovat, aby splnili pracovní povinnosti,“ zdůrazňuje Andrea Drobiličová.

Připomenutí Mezinárodního dne sester je projevem velmi dobré spolupráce Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc. „Role gratulantů se ujali studenti třetího ročníku bakalářského studia – zdravotničtí záchranáři, kterým bych chtěla touto cestou poděkovat. Mohli tak osobně ocenit pracovníky, kteří jim předávali své zkušenosti v rámci jejich studia na vysoké škole. Přeji všem sestrám a nelékařským zdravotnickým pracovníkům pevné zdraví, štěstí a spokojenost v pracovním i osobním životě,“ dodává zdravotníkům Zdeňka Mikšová.

Sestrám k svátku pogratuloval také ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Koronavirová krize ukázala, že je tým naší nemocnice profesionální a obětavý a postavil se k celé situaci příkladně. Všem za to srdečně děkuji. Prestiž zdravotnických profesí tak díky vám opět vzrostla, neboť veřejnost si plně uvědomuje, jak jsou plnohodnotný život důležité a nepostradatelné,“ míní ředitel nemocnice.