Dodávka tabletů

12.5.2022

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 25 kusů tabletů pro projekt „Telemonitoring pacientek s gestačním diabetem“ v požadované minimální konfiguraci uvedené v Příloze č.1 - Krycí list

Termín podání nabídky je do 19.5.2022 do 10:00 hod emailem na adresu informatika@fnol.cz.

Nejvýhodnější nabídka: COMFOR STORES a.s.     100 975,11 Kč s DPH