Absolventské programy, specializační vzdělávání i akreditovaný kvalifikační kurz… „Školní rok“ zahájili ve FN Olomouc

11. září 2023

„Zpátky do školy!“ Slogan, který upozorňuje na blížící se návrat do lavic, nachází tradičně odezvu i ve Fakultní nemocnici Olomouc. Se začátkem září zahájili v největším zdravotnickém zařízení na střední Moravě několik vzdělávacích programů. Nové vědomosti a zkušenosti tak získávají účastnice a účastníci jak 9. ročníku absolventského programu pro lékaře, tak 2. ročníku pro nelékařské zdravotnické pracovníky, dále frekventanti akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář nebo všeobecné sestry, které si chtěly doplnit specializační vzdělání v oblasti intenzivní péče.

„Nabídka vzdělávání a dalšího rozšiřování odborné erudice patří i díky velmi těsné spolupráci s Lékařskou fakultou a Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci k prioritám vedení nemocnice,“ zdůraznila vedoucí Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Mgr. Vladimíra Odehnalová. Právě její oddělení realizaci vzdělávacích aktivit komplexně zajišťuje. „Přednáškovou činnost se nám daří zajistit díky vstřícnosti a ochotě odborníků jednotlivých pracovišť nemocnice,“ dodala.

Absolventský program FN Olomouc a LF UP 2023/2024 pro lékaře

Hned v pondělí 4. září byl zahájen nový ročník Absolventského programu Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Společný vzdělávací program pro lékaře - absolventy českých i slovenských lékařských fakult zahájili ředitel prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. společně s děkanem lékařské fakulty prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. Účastníci mají před sebou roční program, který jim výrazně pomůže v jejich profesním a odborném rozvoji.

  • Účastníky absolventského programu pro lékaře přivítali ředitel FN Olomouc Roman Havlík (vpravo), vedoucí Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Vladimíra Odehnalová a děkan LF UP Milan Kolář.

 

„Když jsme začínali s panem děkanem, říkalo se, že nejlepší je sbírat zkušenosti v menší okresní nemocnici. Myslím, že dnes je situace úplně jiná. Jsem přesvědčený, že vaše volba, přihláška do našeho absolventského programu, je pro váš rozvoj a získávání praktických zkušeností a dovedností to nejlepší, co jste mohli udělat. Získáte tak komplexní přehled o zdravotní péči a moderních léčebných metodách,“ řekl mimo jiné účastníkům absolventského programu ředitel FN Olomouc Roman Havlík. „Přeji vám, ať vás to baví a ať program splní všechna vaše očekávání. Věřím, že budete mít štěstí na kolegy, že vás budou podporovat a bude se vám s nimi dobře spolupracovat. Děkuji, že jste si vybrali naši adresu a doufám, že se v budoucnu budeme potkávat,“ dodal.

„Přeji vám z celého srdce, ať se vám daří, ať svou lékařskou profesi vykonáváte podle našeho motta ´Mente et Corde´ - Rozumem a srdcem. Věřím, že to, že jste se rozhodli pro absolventský program, budete považovat za jedno z nejlepších rozhodnutí svého života a věřím, že mezi vámi jsou naši budoucí docenti a profesoři,“ doplnil jej děkan Milan Kolář.

Cílem absolventského programu, do nějž bylo letos přijato 31 nových lékařů, je standardizovat nástup absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení specializačního vzdělávání a zajistit jejich následný profesní a odborný rozvoj, další vzdělávání v souladu s platnou legislativou a s potřebami FN Olomouc a LF UP v Olomouci. Od roku 2015 program absolvovalo 242 lékařů – absolventů z českých i slovenských lékařských fakult.

Absolventský program FN Olomouc pro vybrané nelékařské zdravotnické profese

O týden později, v pondělí 11. září, byl zahájen druhý ročník Absolventského programu pro nelékařské zdravotnické profese. Náměstkyně nelékařských oborů Ing. Bc. Andrea Drobiličová, MHA a personální náměstek Mgr. Jaroslav Lhoťan přivítali na půdě FN Olomouc 39 absolventek a jednoho absolventa z vysokých a vyšších odborných škol z celé Moravy. „Náš program vám umožní nastartovat pracovní kariéru v předním zdravotnickém zařízení v České republice. Můžete urychlit svůj profesní vývoj hned v jeho začátku a vybrat si špičkové pracoviště podle svých představ. Čekají vás nejen prezentace vybraných pracovišť, ale také zajímavé exkurze a prohlídky. Přeji vám, aby pro vás byl přesun z akademických lavic do praxe co nejzajímavější, přínosný, rychlý a snadný,“ popřála přítomným Andrea Drobiličová, která absolventský program pro NLZP coby proděkanka pro praktickou výuku Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci iniciovala a společně s Personálním úsekem FN Olomouc prosadila.

  • Absolventského programu pro NLZP se účastní 39 absolventek a jeden absolvent z vysokých a vyšších odborných škol z celé Moravy. 

 

Na několikadenní vzdělávací akci navážou každý měsíc tematická školící odpoledne. Bohatý program vyvrcholí v červnu příštího roku. Odborné zaměření účastníků absolventského programu NLZP je velmi pestré: 20 všeobecných sester, 4 radiologičtí asistenti, 6 porodních asistentek, 6 dětských sester, 1 ergoterapeutka a 4 praktické sestry. Jsou mezi nimi zejména absolventi Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého a Střední zdravotnické a vyšší odborné školy zdravotnické E. Pöttinga. V následujících měsících absolvují školící odpoledne například v oblastech péče o žilní vstupy, rehabilitační péče, hygieny a epidemiologie, léčebné výživy nebo paliativní péče.

Akreditovaný kvalifikační kurz - Sanitář neztrácí na popularitě

K tradičním položkám v nabídce vzdělávacích programů FN Olomouc patří již od roku 2018 akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář. Patnáct účastníků v pořadí desátého běhu kurzu přivítala ve středu 6. září náměstkyně nelékařských oborů Andrea Drobiličová. „ Mám velkou radost, že i po pěti letech se nám daří kurz naplňovat kvalitními uchazeči a především, že více než polovina absolventů poté v naší nemocnici dále pracuje. Věřím, že se i s vámi se budu v budoucnu potkávat jako s kolegyněmi a kolegy,“ pozdravila účastníky sanitářského kurzu Andrea Drobiličová. Získání osvědčení, opravňujícího k vykonávání profese sanitáře, přitom není úplně snadné. Zájemce čeká v následujících třech měsících 100 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky, k tomu 80 hodin praktické výuky a na konec zkouška z praktické části a ústní zkouška z teoretické části.