Projekty financované z evropských dotačních programů, finančních mechanismů a komunitárních programů Evropské unie

Integrovaný regionální operační program

Operační program Zaměstnanost

Operační program Životní prostředí

Program HORIZONT 2020

Program Interreg Central Europe

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání

3. akční program EU v oblasti zdraví