Projekty financované z evropských dotačních programů, finančních mechanismů a komunitárních programů Evropské unie

Integrovaný regionální operační program

Operační program Zaměstnanost

Operační program Životní prostředí

Program HORIZONT 2020

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání

3. akční program EU v oblasti zdraví

Program HORIZONT EVROPA

Národní plán obnovy

Smart region Olomoucký kraj 2023