Právo na informace

Základní informace o zdravotnickém zařízení Fakultní nemocnice Olomouc v rozsahu stanoveném ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, najdete zde.