Právo na informace

Základní informace o zdravotnickém zařízení podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím najdete zde.