Veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Olomouc je jako státní příspěvková organizace hospodařící s veřejnými prostředky veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné zakázky jsou dostupné na níže uvedených webových odkazech:

Veřejné zakázky malého rozsahu:

Veřejné zakázky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: