Veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Olomouc je jako státní nezisková organizace hospodařící s veřejnými prostředky veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Abychom naplnili zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, jak je popsáno v ustanovení § 6 citovaného zákona, zveřejňujeme zadávací podmínky veřejných zakázek s  na profilu zadavatele internetových stránkách www.tenderarena.cz a v informačním systému věstníku veřejných zakázek www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Adresa:
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
IČ: 00098892
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710
IBAN: CZ4407100000000036334811
BIC: CNBACZPP

PODATELNA Fakultní nemocnice Olomouc
OTEVÍRACÍ DOBA: Po - Čt 6.00 hod. - 16.00 hod., Pá 6.00 hod. - 15.30 hod.
KONTAKT: tel. 588 443 127

Betaverze