AKTUÁLNĚ k provozu ve Fakultní nemocnici Olomouc

16. září 2020

I přes vývoj epidemiologické situace v České republice pokračuje Fakultní nemocnice Olomouc v poskytování plné péče o pacienty včetně neakutních výkonů a ambulantních vyšetření.

V platnosti jsou však režimová opatření vyhlášena hlavním hygienikem ČR:

 • S platností od 1. 9. 2020 stanovena povinnost pro všechny osoby nosit roušky ve vnitřních prostorách všech zdravotnickým pracovišť. Tato povinnost se vztahuje i na nezdravotnické pracovníky při vstupu na zdravotnická pracoviště. Rizikoví pacienti (pacienti s oslabenou imunitou, v imunosupresivní léčbě apod.) by se měli chránit rouškou i mimo vnitřních prostor FN Olomouc.
  • Výjimky z povinnosti nosit roušky mají:
   • děti do dvou let věku,
   • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
   • hospitalizovaní pacienti,
   • zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • Aktuální informace o režimu na klinikách a odděleních FN Olomouc, včetně kontaktů pro pacienty, jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých zdravotnických pracovišť.

 

 • Režim návštěv se ve FN Olomouc řídí těmito pravidly (pokud není uvedeno jinak pro jednotlivá pracoviště):
  • Doba návštěv je 14.00 - 16.30 hodin. Výjimečně v individuálních případech může ošetřující lékař povolit návštěvu mimo stanovenou dobu.
  • Osoba navštěvující pacienta (dále jen návštěva) se neléčí s infekcí COVID-19 a nemá nařízenou karanténu v souvislosti s tímto onemocněním.
  • Při vstupu na oddělení se zdravotník dotáže na symptomy onemocnění COVID-19 a pokud jsou zjištěny symptomy onemocnění, nebude dané osobě návštěva pacienta umožněna.
  • Ve stejném čase je povolena u jednoho pacienta návštěva maximálně dvou osob.
  • Návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou, po celou dobu návštěvy má nasazenu roušku.
  • Návštěvy proběhnou na pokojích pacientů nebo ve vyčleněných a určených prostorách jednotlivých oddělení. Dle zdravotního stavu pacienta může návštěva proběhnout ve venkovních prostorách areálu nemocnice.
  • Nedoporučujeme návštěvy dětí do 10 let věku u pacientů.