Až pětina spotřeby „zadarmo“. Fakultní nemocnice Olomouc osazuje střechy svých budov fotovoltaickými systémy

4. září 2023

V souladu s moderními trendy, ale především se zdravým rozumem a péčí řádného hospodáře vyrůstají na nových i stávajících pavilonech v areálu Fakultní nemocnice Olomouc fotovoltaické elektrárny. Už nyní je jejich výkon takový, že za příznivého počasí pokryjí až dvacet procent aktuální spotřeby elektrické energie. Do budoucna navíc toto číslo poroste, ve fázi přípravy a realizace jsou totiž fotovoltaiky na dalších budovách. To vše s významnou podporou dotací z Operačního programu životní prostředí.

  • Obrázek: Solární panely jsou mj. na střeše budovy A - centrálního monobloku.

 

Fotovoltaické elektrárny provozuje FN Olomouc již nyní na svých objektech A (centrální modrý monoblok), Y (II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická), S (Ortopedická klinika) a P (ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky). Fotovoltaika už je nainstalována také na novostavbě pavilonu G (Oddělení klinické alergologie a imunologie). „Zde čekáme na povolení k připojení k distribuční síti ČEZ, bez nějž nelze systém provozovat,“ vysvětluje hlavní správce areálu FN Olomouc Ing. Vladimír Olejníček a dodává, že dalšími budovami, kde je již vysoutěžen dodavatel a chystá se realizace, jsou pavilon Q (Dětská klinika) a nemocniční ubytovny.

Celkový špičkový elektrický výkon již instalovaných fotovoltaických elektráren činí 422 kilowatt-peaků (kWp), což znamená zhruba pětinu momentální spotřeby celého areálu nemocnice. „V něm také zde vyrobenou elektřinu beze zbytku využíváme, čímž odpadá nutnost pořizovat nákladné bateriové uložiště. Takto dosažená úspora energické energie má pochopitelně nemalý dopad i na životní prostředí,“ konstatuje Vladimír Olejníček.

Všechny údaje týkající se výkonu svých fotovoltaických systémů a spotřeby i úspor energie plánuje Fakultní nemocnice Olomouc v dohledné době zveřejňovat na svém webu. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě vedle budování a provozování fotovoltaik přistupuje k šetření energie a životního prostředí také dalšími způsoby - mimo jiné stavěním budov v pasivním energetickém standardu, zateplováním svých starších objektů či zřizováním nabíjecích stanic pro elektromobily. „Pro zaměstnance jsme také zřídili mailovou adresu energie@fnol.cz. Jestliže zaznamenají při výkonu své práce či při pohybu v areálu nemocnice případy plýtvání energiemi, mohou tuto skutečnost sdělit na tento mail. Na jejich podněty budou reagovat přímo naši energetičtí odborníci,“ doplňuje vedoucí Odboru komunikace a marketingu FN Olomouc Ing. Veronika Jeřábková.

  • Video: Fotovoltaika je již automatickou součástí projektů FN Olomouc, jak je patrné například z videa z nového pavilonu G.