Benefice Slovanského gymnázia vynesla 35 tisíc korun na canisterapii ve Fakultní nemocnici Olomouc

3. června 2021

O tom, že kontakt se psem může mít na člověka pozitivní vliv, není pochyb. Pes dokáže už svou přítomností navodit dobrou náladu všude tam, kde jí není dostatek. Mezi místa, která potřebují doplnit zásoby radosti nejvíce, patří nemocnice, a to zvlášť v souvislosti s pandemií COVID-19. Studenti a učitelé česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc proto v březnu přišli s originálním nápadem, jak vyjádřit respekt k náročné práci zdravotníků Fakultní nemocnice Olomouc a současně pomoci s péčí o nemocné. Iniciovali dobročinnou sbírku, jejíž výtěžek nemocnice využije na canisterapii, a to jak pro personál, tak pro pacienty. Výsledek předčil jejich očekávání - sbírka vynesla 35 080 korun. Symbolický šek předali zástupci gymnázia ve čtvrtek 3. června zdravotníkům z FN Olomouc.

„Slovanské gymnázium již více než sto padesát let vzdělává, ale i vychovává. Jedním z našich cílů je naučit mladou generaci vnímat okolní svět a správně na něj reagovat. Sbírka je důkazem, že našim studentům záleží na této zemi a jsou nadějí, že jednou opravdu bude lépe. Za to jim náleží velká pochvala a poděkování,“ ocenil myšlenku a realizaci sbírky ředitel Slovanského gymnázia Olomouc RNDr. Radim Slouka. „Dělalo nám velkou radost vytvářet něco pro druhé, mnohé jsme se naučili a poznali. Vážíme si všech 75 dárců, kteří spolu s námi vyjádřili úctu a podporu těm, co nás v nelehké covidové době podrželi. Ze srdce dárcům přejeme pevné zdraví a pro každý den aspoň drobný důvod k úsměvu; dali aktivitě studentů a pedagogů ještě větší smysl,“ poděkovala za iniciátory sbírky učitelka česko-francouzské sekce SGO Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

Symbolický šek předali studenti a učitelé ve čtvrtek 3. června zástupcům nemocnice. „Výtěžek ze sbírky pokryje téměř roční náklady na canisterapeutické služby, které ve fakultní nemocnici poskytujeme. To je skvělé,“ děkoval ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Ovšem tak jako byla originální samotná sbírka, také předání jejího výtěžku proběhlo netradiční formou. Pozvána totiž byla Jana Dohnalová ze šternberského spolku AURA Canis, s nímž FN Olomouc v oblasti canisterapie dlouhodobě spolupracuje. Léčebné schopnosti jejích zvířecích pomocníků - bernského salašnického psa Aničky, peruánských naháčů Haničky a Bridget a kocoura Jonáše - si mohli vyzkoušet zdravotníci z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, tedy pracoviště, kde byli a jsou hospitalizováni pacienti s těžkým průběhem onemocnění COVID-19. „Jak je vidět z radostných reakcí sestřiček, kontakt se psem umí potěšit a alespoň částečně zbavit únavy a skleslosti. Všichni naši zaměstnanci by si takové povzbuzení za zvládnutí koronavirové pandemie zasloužili,“ konstatoval ředitel největšího zdravotnického pracoviště na střední Moravě.

Fakultní nemocnice využívá canisterapii jako podpůrnou léčebnou metodu už od roku 2018, a to na Oddělení geriatrie nebo následné intenzivní péče. Nedávno také začala fungovat i specializovaná poradna pro děti se specifickými potřebami na Klinice zubního lékařství, kde je pomocníkem pro navázání kontaktu retrívr Kimi. „Díky všem těmto zkušenostem můžeme říct, že se canisterapie u nás osvědčila. O její využití by určitě měli zájem i na dalších klinikách a odděleních,“ doplnil ředitel Roman Havlík.