Dárci krevních skupin A a 0 se mohou objednat elektronicky

10. března 2023

V pondělí 13. 3. 2023 zahajujeme zkušební provoz elektronického objednávání dárců krve prostřednictvím PORTÁLU DÁRCE na webu https://webdonor.fnol.cz, a to pro nedostatkové krevní skupiny A a 0.

V evidenci dárců vám budou vygenerovány přihlašovací údaje, nebo na vyžádání zaslány e-mailem z krevjedar@fnol.cz. Po vyhodnocení zkušebního provozu objednávání rozšíříme pro dárce všech krevních skupin.

Pro dárce plazmy, kteří se již elektronicky objednávají, se nic nemění.