Děkujeme za hudební poděkování Hudbě Hradní stráže a Policie ČR

1. června 2020

Příjemné překvapení připravili v pondělí 1. června hodinu před polednem pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům Fakultní nemocnice Olomouc příslušníci Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. V rámci celorepublikové akce Policie děkuje totiž uspořádali početným posluchačům zhruba půlhodinový koncert ze svého hudebního repertoáru, a to přímo pod širým nebem - na travnatém prostranství, kde dříve stála stará budova II. interní kliniky.

Koncert slavných českých pochodů a populárních melodií byl poděkováním kolegům policistům, lékařům, zdravotníkům a záchranářům, kteří se již třetí měsíc podílejí na zvládání pandemie COVID-19. Se stejným programem vystoupila Hudba Hradní stráže a Policie České republiky téhož dne ještě ve Vojenské nemocnici a u sídla Hasičského záchranného sboru. Motto akce Policie děkuje zní “Přivezeme Vám hudbu a dobrou náladu, odvezeme si Váš potlesk.”

Děkujeme za krásné poděkování!