Den dětské onkologie: Budovy v centru Olomouce se rozsvítí zlatě na počest malých pacientů

5. února 2021

Šířit povědomí o problematice dětské onkologie, detabuizovat onkologická onemocnění dětí, představit pokroky v léčbě a především vzdát hold všem dětským pacientům a vzpomenout na ty, kterým se v boji se zákeřným protivníkem nepodařilo zvítězit. To jsou i letos hlavní cíle Dne dětské onkologie, který připadá na pondělí 15. února. Letošní pocta bývalým i současným pacientům a jejich rodinám bude mít v souvislosti s epidemiologickou situací odlišný charakter než v předešlých letech. V Olomouci, kde se organizace opět ujala Šance Olomouc o.p.s., bude tato osvětová akce vůbec poprvé velmi výrazně vidět. Pořadatelé totiž ve spolupráci s olomouckým magistrátem nasvítí vybrané historické budovy v centru města.

„V minulosti jsme si tento den připomínali v komorním duchu. Šance organizovala pro bývalé pacienty a jejich rodiny různá společenská setkání nebo jsme se účastnili pražské akce pořádané organizací Můj nový život. Letos se sejít nemůžeme. Proto bude mít akce spíše mediální a osvětový charakter. Rádi bychom oslovili širší veřejnost,“ vysvětluje ředitelka Šance o.p.s. Herta Mihálová.

Jednou z forem zvýšení povědomí o Dni dětské onkologie je distribuce jeho symbolu - zlaté stužky. „Zlatá je barva síly, odvahy a odolnosti a je symbolickou barvou dětské rakoviny. Zakoupením zlaté stužky lidé podpoří Šanci a hematoonkologii na dětské klinice olomoucké fakultní nemocnice. Výše výtěžku ale není zásadní. Stužky se budou prodávat za symbolickou částku. Jde nám spíše o to, aby si ji na klopu připnulo co nejvíce lidí, aby o problematice dětské onkologie bylo díky tomu více vědět,“ dodává Herta Mihálová. Zlaté stužky budou k dispozici od 8. února v lékárnách FN Olomouc a v kavárně Henri Café.

Ještě viditelnější podobu bude mít připomínka díky nasvětlení budov v centru Olomouce. „Díky vstřícnosti a spolupráci olomouckého magistrátu se připojíme ke kampani Light it Up Gold, díky níž se od roku 2013 rozsvěcují památky po celém světě. O tom, které budovy to budou v Olomouci, dáme s dostatečným předstihem vědět,“ doplňuje Herta Mihálová. Den dětské onkologie chtějí pořadatelé využít také popularizaci dárcovství kostní dřeně. Proto vznikne informační leták o problematice dětských onkologických onemocnění a jejich léčbě na dětské klinice.

Původně jen spontánní myšlenka připomenout si Mezinárodní den dětské onkologie v Olomouci se tak postupně rozrostla do velké akce, která má již nyní překvapivě velký ohlas. „Směrem k širší veřejnosti chceme letos výrazně vykročit poprvé, ale už teď můžeme s jistotou konstatovat, že se z toho stane tradice. Spolupracujeme s fakultní nemocnicí, navázali jsme také spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, které akci pojalo ve velkém stylu a rozšířilo mezi své kolegy v celém kraji. Podpoří nás i Sigma Olomouc, herci Moravského divadla, Slováckého divadla, herci, jako jsou Lenka Krobotová, Lukáš Hejlík, Štěpán Kozub, či dlouholetý podporovatel Šance, herec Petr Rychlý a další osobnosti napříč republikou,“ těší ředitelku Šance. Veškeré aktivity je možné sledovat na sociálních sítích Šance nebo na webových stránkách www.sanceolomouc.cz.

Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN Olomouc se léčí děti s nádorovými onemocněními krvetvorby, jako jsou leukémie či lymfomy. Malí pacienti zde v průměru stráví osm měsíců. Oddělení je moravským referenčním centrem. Zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště v Ostravě, podílí se na léčbě nádorových onemocnění u dětí, které se léčí na klinice dětské onkologie v Brně. Podle posledních statistik se odborníkům z olomoucké dětské kliniky daří zcela vyléčit v průměru 90 procent dětských pacientů s maligním onemocněním krvetvorby. Jejich výsledky jsou uznávány nejen v České republice, ale i v zahraničí. „Den dětské onkologie je každoročně příležitost připomenout si všechny vyléčené děti, ale zejména uctít památku těch dětí, kterým se vyléčit bohužel nepodařilo. V naší vzpomínce přitom důraz klademe na budoucnost a na naději v ještě lepší léčebné výsledky v boji s nemocí, kterou si některé děti musejí projít,“ říká čestný předseda Šance a její zakladatel prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.