Do výzvy Daruj krev s rektorem se zapojilo přes sto lidí. Počet dárců z univerzity každoročně roste

25. února 2020

Týden trvající výzvu Daruj krev s rektorem, probíhající od roku 2011 v rámci výročí znovuobnovení univerzity, letos vyslyšelo 102 studentů a zaměstnanců univerzity. Bylo mezi nimi 46 prvodárců a 32 pravidelných dárců, čtvrtina zájemců pak neprošla vstupním vyšetřením. Celkem loni „tekla“ univerzitní krev na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) téměř devětsetkrát, což představuje bezmála dva tisíce litrů cenné tekutiny.

   

„Před pěti lety, kdy jsme začali ve spolupráci s fakultní nemocnicí poprvé evidovat dárce z univerzity, to bylo pouhých tři sta odběrů modré krve,“ říká s odkazem na typickou barvu univerzity Ondřej Martínek z oddělení komunikace, který stojí za výzvou od jejího počátku.  Letos by to mělo být celkově více než tisíc odběrů. „Jsme rádi, že bezplatné dárcovství krve mají naši akademici a studenti takříkajíc v krvi. Ještě víc nás ale těší, že se nám daří motivovat k prvnímu odběru stále více prvodárců z řad univerzity,“ dodává rektor univerzity Jaroslav Miller. Právě za prvodárce jsou zaměstnanci Transfuzního oddělení FNOL rádi nejvíce, protože udělat pomyslný první krok je vždy ten nejtěžší.

Studenti se přitom mohou seznámit s možnostmi a podmínkami bezplatného dárcovství krve a krevní plazmy nejen na webu transfúzního oddělení, ale i během univerzitních akcí, kde dává univerzita prezentaci oddělení prostor. „S pracovníky transfuzního oddělení se letos potkáme například v září na festivalu k zahájení semestru nebo tradičně na Olomouckém majálesu UP. V letošním roce nově plánujeme také hned několik náborů do národního registru dárců kostní dřeně. První se uskuteční už 17. března v prostorách univerzitního informačního centra UPoint, druhý pak právě během majálesu,“ doplňuje Martínek.   

 Více o univerzitní iniciativě na www.daruj.upol.cz

Text a foto: Žurnál UP