Druhé místo pro FN Olomouc v soutěži o společenskou odpovědnost

18. listopadu 2021

Vůbec poprvé se letos olomoucké hejtmanství rozhodlo ocenit ty, jež se chovají společensky odpovědně. Soutěž byla určená organizacím jak podnikatelského, tak i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. Druhé místo v kategorii Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců obdržela Fakultní nemocnice Olomouc.
„Soutěž vnímám jako poděkování všem, kteří se problematikou společenské odpovědnosti zabývají. Dokazují nám, že svoji práci odvádí poctivě a že jim není lhostejný osud Olomouckého kraje a celé naší společnosti,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
Společenská odpovědnost znamená dělat něco nad rámec zákonných povinností, co má smysl nejen pro zaměstnance, obchodní partnery, ale i v oblasti životního prostředí a dopadu na region. Ocenění získali mikropodniky a živnostníci, podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce s rozšířenou působností.
„Společenská odpovědnost je termín, který se stále častěji dere do popředí. Co přesně znamená? Obsahuje vše, co dlouhodobě prospívá společnosti – stejně jako lidé a firmy, které jsme v rámci prvního ročníku udílení cen ocenili,“ řekl Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, který za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti udělil také speciální ocenění Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené v Olomouci.
Garantem regionálních soutěží v jednotlivých krajích je Rada kvality ČR, ta spolu s certifikovanými CSR hodnotiteli účastníky soutěže posuzuje. Důraz se klade na uplatňování principů společenské odpovědnosti v regionální, sociální, ekonomické a environmentální oblasti. „Je vidět, že i v Olomouckém kraji existuje mnoho zajímavých a úspěšných subjektů, kteří uplatňují principy společenské odpovědnosti, a pevně věřím, že tento první ročník bude motivovat další organizace, podniky a firmy k následování a zapojení se do soutěže v dalších ročnících. Za celou náročnou přípravu prvního ročníku této soutěže máte mé srdečné poděkování,“ uvedla Růžena Petříková, místopředsedkyně Rady kvality ČR.


Vítězové v soutěži Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2020:

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců
1. místo: Švamberk.com, SE

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců
1. místo: SHM, s.r.o.
2. místo: Kendrion, s.r.o.
3. místo: ZD Unčovice

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců
1. místo: Dormer Pramet, s.r.o.
2. místo: Precheza, a.s.
3. místo: Siemens, s.r.o. Mohelnice

KATEGORIE: Obce s rozšířenou působností
1. místo: Město Hranice
2. místo: Statutární město Olomouc
3. místo: Statutární město Prostějov

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců
1. místo: RC Heřmánek, z.s.
2. místo: Czechitas z.ú.

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců
1. místo: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc
2. místo: Fakultní nemocnice Olomouc
3. místo: Společnost podané ruce o.p.s

KATEGORIE: Mikropodniky, živnostníci
1. místo: Michal Hrdlička
2. místo: Schaumannův Dvůr, s.r.o.

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ: za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti v Olomouckém kraji
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc

ČESTNÁ UZNÁNÍ ZA ÚČAST V SOUTĚŽI:
Městská policie Prostějov
Cement Hranice, a.s.
ABO valve, s.r.o.

Zdroj: Olomoucký kraj