Energetická divize skupiny Veolia darovala Fakultní nemocnici Olomouc čtvrt milionu korun. Děkujeme!

1. května 2020

Mimořádně štědrý dar poskytla Fakultní nemocnici Olomouc ve složitých časech koronavirové pandemie skupina Veolia Energie. Její zástupci předali řediteli nemocnice prof. MUDr. Romanu Havlíkovi, Ph.D. šek znějící na částku 250 tisíc korun. Peníze budou použity na nákup stolního izolátoru nukleových kyselin, tedy přístroje na zjišťování genetických informací obsažených v buňce.

"Naše společnost se snaží vždy chovat zodpovědně. V nastalé situaci jsme se rozhodli přispět na boj proti koronavirové nákaze a podpořit právě jedno ze zdravotnických zařízení, s nimiž vždy rádi spolupracujeme," řekl při předání šeku ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR Ing. Kamil Vrbka.

Ředitel FN Olomouc Roman Havlík označil čtvrtmilionový dar mířící do přístrojového vybavení za investici velkého významu. "Je velmi pozitivní, že firmy i další instituce hledají nejen v době epidemie společné hodnoty, jednotlivé složky společnosti se podporují a lidé nacházejí způsoby, jak si mohou vzájemně pomoci," zdůraznil profesor Havlík.

Ze strany společnosti Veolia nebyl finanční dar prvním projevem podpory, který firma v době pandemie Covid-19 poskytla olomoucké fakultní nemocnici. Už o několik dní dříve věnovala největšímu zdravotnickému zařízení na střední Moravě ochranné štíty pro zdravotníky. A spolupráci obě strany nevylučují ani do budoucna, například prostřednictvím nadačních aktivit Veolie.