Epidemii COVID-19 pomáhají ve FN Olomouc zvládnout studenti. Na klinikách i při vstupech do nemocnice

21. dubna 2020

Jedním z pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc, které musely v posledních týdnech bez ohledu na situaci vyvolanou pandemií COVID-19 zachovat stávající péči prakticky v neomezeném rozsahu, je Onkologická klinika. Její pacienti totiž představují z hlediska potencionální virové nákazy extrémně rizikovou skupinu a zároveň u nich onkologickou terapii nelze přerušit či její zahájení oddálit, protože letalita neléčeného nádorového onemocnění je prakticky stoprocentní. Neocenitelnou pomoc poskytli klinice v tomto náročném čase dobrovolníci z řad studentů zdravotnických oborů. V celé olomoucké fakultní nemocnici jich v posledních týdnech působilo na různých pozicích na 180.

„Kdyby nebylo studentů-dobrovolníků, tak by bylo mnohem obtížnější nastalou situaci personálně zvládnout,“ říká primářka Onkologické kliniky FN Olomouc MUDr. Hana Študentová, Ph.D. „Studenti na našem pracovišti provádějí triage pacientů, doprovázejí je na vyšetření, vykonávají sesterskou a sanitářskou práci na odděleních i v ambulanci, pomáhají s administrativou a třeba i s rehabilitací,“ vyjmenovává Hana Študentová.

„Úmrtnost na nádorová onemocnění je bohužel i v době vrcholící epidemie nesrovnatelně vyšší než na pandemii COVID-19 a naše pracoviště proto nemohlo výrazněji omezit provoz. Elán a nadšení studentek medicíny, které se dobrovolně přihlásily, byl pro nás velkou morální vzpruhou v kritické situaci,“ dodává přednosta Onkologické kliniky prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. „Pro lékaře na odděleních i ambulancích byla jejich práce velkou pomocí, pomohly nám například se zvládáním velkého množství telefonátů a kontaktování pacientů i při práci u lůžka. Myslím, že i pro studentky samotné byla práce na naší klinice velkou životní zkušeností. Pro nás to byla příležitost jim představit náš obor, který prolíná napříč prakticky všemi obory medicíny, z jiné perspektivy, která by asi unikla, pokud by byl pobyt na klinice omezen na jeden týden vyhrazený onkologii programem studia všeobecného lékařství. Bylo nádherné sledovat, jak rychle se učí nové věci. Jsem přesvědčen, že to budou skvělé lékařky,“ konstatuje profesor Melichar.

Jednou z devíti studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, které spolu s pěti studentkami Fakulty zdravotnických věd působí na olomoucké Onkologické klinice, je Andrea Ondrušková. „Pomáhám tady se sanitářskou prací od hygieny pacientů přes vydávání snídaní a obědů, ale i léků. Je to pro nás neuvěřitelná zkušenost, k níž se na fakultě nedostaneme. Navíc se můžeme zapojit také do lékařské práce, například jsem se naučila psát příjmové zprávy,“ říká studentka pátého ročníku oboru všeobecné lékařství, která na klinice pomáhá už čtvrtým týdnem.

Její kolegyně z ročníku Lucie Pešková zase působí v ambulanci, kde zastává sesterskou práci. „Třeba měření tlaku, vykazování pro pojišťovny, přípravu dokumentace pro stacionář, doprovod pacientů na vyšetření,“ vypočítává. Také pro ni je to velká zkušenost. „Je to úplně jiný pohled než při stážích na fakultě. Zkušenosti odsud jsou doslova k nezaplacení. Onkologie je interní obor, díky práci zde jsem viděla spoustu diagnóz,“ zmiňuje Pešková.

V posledním, šestém ročníku lékařské fakulty už je další z dobrovolnického týmu, Katrin Krauzová. Také ona se zapojila do sesterské práce, pomáhá lékařům, vyřizuje telefonáty a dokumentaci. „Je skvělé, že takto zblízka poznám, co obnáší práce sestry. Vidím, jak funguje ambulance, a také to, o čem je onkologie, která se prolíná do všech medicínských oborů,“ nabízí další pohled studentka, jež by se po dokončení školy chtěla věnovat chirurgii.

Bezmála dvě stovky studentských dobrovolníků pomáhají v době epidemie COVID-19 na řadě pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc. Lidé se s nimi potkají už při vstupu do areálu, kde ve třech skupinách celkem 32 studentů provádí triage návštěvníků a v případě podezření na nákazu koronavirem je směřuje do správných míst. „Patří jim za to obrovský dík. Nástup mají už o půl sedmé ráno a po rozdělení na triážní místa je čeká pracovní doba od 7 do 14.30. Pracují venku, takže v jarních podmínkách a měnících se podmínkách zažili déšť, sníh i spalující slunce. To vše v nepohodlných ochranných oděvech a pomůckách,“ říká s obdivem náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc a proděkanka pro kvalitu a praktickou výuku FZV UP Ing. Bc. Andrea Drobiličová, která má studentské dobrovolníky v době koronavirové krize na starosti.

Mladí adepti zdravotnických profesí podle jejích slov mnohdy čelí různým náladám a občas i verbální agresi přicházejících. „Celkem odbaví asi tisíc lidí za den. Ptají se jich, za jakým účelem a na jaké pracoviště přicházejí, zda v posledním týdnu neměli horečku, kašel, dušnost a podobně a také jim změří teplotu. Podle triážního schématu pak označí pacienty páskou přes ruku. Studenti mají rozepsané služby tak, aby měli mezi jednotlivými pracovními dny i volno, které mnozí musí využít ke studiu, protože je čekají zkoušky,“ doplňuje náměstkyně Drobiličová.