Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého se zapojily do projektu, který má Evropanům zlepšit život v podmínkách stárnoucí populace

18. února 2020

Celkem čtrnáct evropských zemí je zapojeno do inovačního projektu nazvaného SHAPES (Chytré a zdravé stárnutí zapojením lidí do systémů pro podporu zdraví). Cílem tohoto projektu, jenž je financován programem Evropské unie s názvem Horizont 2020, je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí v podmínkách stárnoucí populace. Z České republiky jsou do projektu zapojeny dvě instituce - Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc.

  • Zástupci jednotlivých partnerů projektu SHAPES.

„Platforma, jež má v rámci projektu vzniknout, umožní řešení problémů, které provázejí zejména starší občany, ale i rodiny a poskytovatele služeb. A to tím, že nabídne síť rozsáhlých, vzájemně propojených digitálních služeb a produktů. Tato řešení jsou určena zejména pro starší dospělé, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení funkčnosti a schopností, ať už fyzických nebo psychologických, ale také pomáhají zdravým lidem udržovat jejich zdraví, co nejdéle je to možné,“ vysvětluje Mgr. Michal Štýbnar z Národního telemedicínského centra (NTMC), jehož prostřednictvím se projektu účastní FN Olomouc a které je průřezově zapojeno do všech jeho aktivit.

Projekt SHAPES má přímo svou realizací podpořit evropský průmysl a také nastartovat hledání způsobů, jak úspěšně čelit výzvám stárnutí populace. „Kromě toho má posouvat kupředu rozvoj obchodních modelů založených na hodnotách (tzv. value based model) tak, aby otevřel a rozšířil trh pro inovativní řešení a služby v oblasti digitálního zdraví a péče, ale také aby podporoval a prodlužoval zdravý a nezávislý život. Projekt má mít rovněž dopad na dlouhodobou udržitelnost systémů zdravotnictví a péče v Evropě, ve které je podle údajů OSN 25 procent současné populace zastoupeno lidmi staršími 65 let,“ konstatuje Michal Štýbnar.

Na projektu spolupracuje 36 organizací, jejich lídrem je ALL (Assisting Living & Learning) Institute z irské University of Maynooth. Projekt potrvá 48 měsíců (od listopadu 2019 do října 2023) a zahrnuje řadu aktivit, které se zaměřují na vytvoření samotné digitální platformy a dále na vývoj a zdokonalení celkem patnácti řešení zaměřených na technologii a sociální péči na podporu starších lidí. „Aby byla zajištěna smysluplnost a vhodnost jednotlivých řešení pro uživatele z různých zemí a kultur, budou tato řešení testována na více než 2000 starších lidech ze zemí, které jsou do projektu SHAPES zapojeny. V rámci projektu budou shromažďována a analyzována data nejen zdravotní, ale například také informace o životním stylu účastníků s cílem identifikovat potřeby a poskytovat personalizovaná řešení, a to způsobem, který respektuje požadavky na ochranu osobních údajů a zajišťuje důvěru občanů k novým digitálním řešením,“ zmiňuje Mgr. Štýbnar.

Konsorcium projektu podle jeho slov zahrnuje stovky odborníků z různých oblastí s rozličným rozsahem znalostí a praxe, a to zejména se zaměřením na zdravotní a sociální péči, ale také na politiku, doplněné o zkušenosti z akademické sféry nebo průmyslu. S investicí téměř 21 milionů eur je SHAPES velikou iniciativou, která zahrnuje potřeby a očekávání populační skupiny starších dospělých, která podle OSN roste svojí velikostí ročně v průměru o tři procenta. Členskými zeměmi projektu jsou Irsko, Belgie, Řecko, Česká republika, Kypr, Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Velká Británie, Švédsko, Norsko, Finsko a Německo. Přímý příspěvek Evropské unie na realizaci projektu činí přes 18,7 milionu eur.

Hlavní úlohou Národního telemedicínského centra v projektu SHAPES je ověřování nových technologií v oblasti Smart homes s využitím nejnovějších digitálních řešení pro sběr dat, jako je například pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, ale i změny v chování související s detekcí pádu a podobně. NTMC se dále zapojuje do pilotní kampaně v oblasti využití telemedicínských služeb s cílem zdokonalit vlastní telemedicínský systém podle nejnovějších přístupů, které jsou momentálně v Evropě dostupné. Poslední oblastí, do níž NTMC v pilotní fázi vstupuje, je oblast adherence k medikaci seniorních občanů, kdy budou ověřeny dostupné metody monitorace užívání léků v domácím prostředí seniora. Všechny tyto aktivity jsou realizovány společně s Magistrátem města Olomouce a jeho Odborem sociálních věcí.

Za Univerzitu Palackého v Olomouci UPOL je aktivní Cyrilometodějská fakulta prostřednictvím Institutu sociálního zdraví (OUSHI), který přináší rozsáhlé zkušenosti se studiem zdraví a zdravého chování a jejich socioekonomických determinant. Hlavním úkolem OUSHI v projektu je definice individuálních potřeb různých osob, které mohou z digitálních technologií těžit nejvíce. Institut sociálního zdraví je lídrem v té části projektu, která je věnovaná životnímu stylu starších občanů.

„Těžíme ze spolupráce v mezinárodní síti DIPEx International zaštítěné vedoucím OUSHI a děkanem teologické fakulty prof. Tavelem, kde jsme na základě rozhovorů se seniory vytvořili modul stárnutí. Máme radost z toho, že Univerzita Palackého, konkrétně Institut sociálního zdraví, je lídrem jedné celé části projektu, která je věnovaná porozumění a očekáváním starších občanů z mnoha perspektiv jejich života napříč Evropou. Získané informace budou sloužit jako ethos projektu SHAPES a podklad pro vývoj možných technologických řešení, která budou pilotně ověřena v praxi. Komplexní pohled na definici platformy, která zohledňuje nejen technologická řešení, ale je orientována především na člověka a řeší také etické, legislativní otázky, je jedinečný," uvedl manažer projektu za Univerzitu Palackého Mgr. Ing. Zdeněk Meier.