Fakultní nemocnice Olomouc má nový vjezd a parkovací místa pro veřejnost i zaměstnance. Pomohou zvýšit plynulost dopravy v areálu i okolí

26. ledna 2021

Další vjezd do Fakultní nemocnice Olomouc z Hněvotínské ulice spolu s navazujícími parkovacími místy vyrostly na přelomu loňského a tohoto roku o několik desítek metrů výše nad stávajícím vjezdem do areálu v téže ulici. Jedná se o společnou investici nemocnice (14,73 milionu korun bez DPH) a statutárního města Olomouce (3,71 mil. Kč bez DPH). Stavební práce, které trvaly zhruba pět měsíců a realizovala je firma Kareta, mají výrazně přispět ke zklidnění provozu ve frekventovaném úseku Hněvotínské ulice kolem největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě. Zároveň přinesou více parkovacích příležitostí pro návštěvníky i zaměstnance FN Olomouc.

Výsledkem stavební činnosti je vznik nového vstupu pro chodce a vjezdu pro automobily do areálu fakultní nemocnice z Hněvotínské ulice. V ní došlo k rozšíření stávající komunikace, doplnění levého odbočovacího pruhu do nového vjezdu a vybudování ochranných ostrůvků pro pěší. Nezapomnělo se ani na odvodnění komunikace, veřejné osvětlení a instalaci automatických závor včetně kamerového dohledu. Nový vjezd zavede motoristy nejkratší cestou k centrálnímu parkovišti nemocni, navíc další dvě parkovací plochy pro návštěvníky i zaměstnance jsou umístěny bezprostředně za ním.

„Dlouhodobě se potýkáme s neúměrným houstnutím dopravního provozu a nárokům na parkovací místa v našem areálu. Snažíme se tuto problematiku řešit v rámci našich možností daných především průjezdností komunikací a omezeným množstvím lokalit vhodných k parkování. Jsem přesvědčen, že tato stavební investice k řešení všech těchto problémů významným způsobem pomůže. Musíme přitom myslet především na zájmy pacientů, ale zároveň také návštěvníků i zaměstnanců naší nemocnice,“ uvedl ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

„Jakákoli úprava, která pomůže větší plynulosti dopravy ve městě, dává smysl. Olomouc se totiž stejně jako jiná další města podobné velikosti, potýká s dlouhodobým nárůstem intenzit provozu. A právě díky stavebním úpravám v režii města, kdy jsme rozšířili komunikaci a postavili nový odbočovací pruh pro vjezd do fakultní nemocnice, tady bude nyní doprava plynulejší. A samozřejmě myslíme i na pěší. Pro ně zde vznikly nové ochranné ostrůvky pro bezpečnější přecházení,“ konstatoval primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.

Současně s investicí za bezmála 4 miliony korun město vyjednalo s vedením fakultní nemocnice i lepší komfort parkování pro místní. „Naším zájmem bylo vyřešit alespoň částečně složitou situaci v této lokalitě a zajistit obyvatelům na Tabulovém Vrchu snazší možnost parkování. Přilehlé ulice v okolí jsou totiž často plné kvůli parkování návštěvníků nebo zaměstnanců nemocnice. Po dohodě s vedením fakultní nemocnice se nám podařilo zajistit 40 parkovacích míst na nově vybudovaném parkovišti zdarma pro občany s trvalým bydlištěm v těsné blízkosti fakultní nemocnice. Žádosti o vyhrazená parkovací místa v areálu nemocnice řešila naše příslušná komise městské části Tabulový Vrch,“ objasnil investiční náměstek primátora JUDr. Martin Major, MBA.

„V areálu naší nemocnice byly doposud pro motoristy k dispozici dva vjezdy z ulic Hněvotínská a I. P. Pavlova a celkem 842 parkovacích míst. Touto stavební akcí přibylo dalších zhruba 300 míst na dvou plochách využitelných pro parkování u Fakulty zdravotnických věd a v bývalém areálu firmy Balus. V rámci zvýšení komfortu pro motoristy z řad pacientů, návštěvníků a zaměstnanců bez dlouhodobých vjezdových karet byly během první poloviny roku přidány čtyři nové platební automaty, jichž je nyní celkem sedm. Všechny navíc umožňují hradit vjezd do areálu pomocí platební karty,“ přiblížil vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.