Fakultní nemocnice Olomouc opět umožňuje přítomnost otce u porodu

30. dubna 2020

Milí nastávající rodiče,

s obrovskou radostí oznamujeme, že s účinností od 1. 5. 2020 včetně je v naší porodnici opět možná přítomnost tzv. třetí osoby (nejčastěji tatínků nebo osob žijících s rodičkou ve společné domácnosti) u porodu.

Je však nutné dodržet několik podmínek:

  1. Otec (třetí osoba u porodu) musí mít roušku (respirátor), teplotu nižší než 37° C a podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Jednorázové roušky budou třetím osobám poskytnuty.
  2. Po přijetí na porodní sál si doprovázející osoba dezinfikuje ruce a obdrží ochranný jednorázový oděv.
  3. Po příchodu na porodní box je povinen tam zůstat a neopouštět jej.
  4. V nutném případě může použít vyhrazené WC pro doprovod. Toaleta určená pro doprovod je v pravidelných intervalech a vždy po použití dezinfikovaná podle platného dezinfekčního řádu FN Olomouc.