Fakultní nemocnice Olomouc otevírá od 21. 3. odběrové místo pro vyšetření COVID-19

20. března 2020

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem vyrostlo v krátkém čase na horní ploše parkoviště pod Teoretickými ústavy LF UP (Hněvotínská 3) odběrové místo Fakultní nemocnice Olomouc na odběr vzorků pro vyšetření COVID-19.

V provozu bude počínaje sobotou 21. března každodenně vždy v čase od 8 do 14.30 hodin. K odběrům budou přijímáni lidé s žádankou od praktického lékaře (papírovou, naskenovanou v sms nebo odeslanou praktickým lékařem na e-mail odberstan@fnol.cz) či odeslaní Krajskou hygienickou stanicí, která bude sama informovat odběrové místo.

Vyšetření samoplátců není v tuto chvíli z kapacitních a provozních důvodů možné.

Jak se k odběrovému místu dostanete?