Fakultní nemocnice Olomouc otevřela nový pavilon G, svou první budovu projektovanou i stavěnou jedním dodavatelem

13. září 2023

Nový pavilon s pracovišti alergologie a imunologie, onkologie či infektologie a dalšími zprovoznila a slavnostně otevřela Fakultní nemocnice Olomouc. Budova se nachází v severozápadním cípu nemocničního areálu, za částku 182 milionů korun bez DPH ji postavila společnost OHLA ŽS, která zároveň obstarala i projektovou dokumentaci. Právě režim „design and build“, v němž objekt vznikl, je u této budovy mimořádný; je to totiž vůbec poprvé, kdy takto největší zdravotnické zařízení na střední Moravě u svých stavebních investic postupovalo.

  • Obrázek: První provozy se do budovy G začaly stěhovat už na konci června letošního roku, ale slavnostního otevření se nový pavilon dočkal až 13. září.

 

„Budova G není koncipována jako čistě zdravotnický pavilon šitý na míru danému pracovišti, jako tomu bylo nedávno u novostaveb sídel II. interní kliniky a ambulantní části Hemato-onkologické kliniky. Přesto nám její otevření velmi výrazně pomohlo vyřešit aktuální požadavky na umístění některých zdravotnických i nezdravotnických provozů v zájmu komfortu našich klientů a personálu. Vznik a rozvoj špičkových pracovišť spolu se stavebním ruchem a mimo jiné i demolicí naší nejstarší budovy známé jako Franz Josef nás totiž staví před každodenní výzvy, jak vše zvládnout nejen po odborné a personální stránce, ale i po té prostorové. Věřím, že se všem návštěvníkům i pracovníkům bude v nových prostorách líbit,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Nový pavilon G je třípodlažní budovou s technickou nástavbou ve čtvrtém nadzemním podlaží. V prvním podlaží se nacházejí tři ordinace, edukační a monitorovací místnost a kancelářské prostory pro ambulantní oddělení Onkologické kliniky, dále ambulance dispenzární péče Infekčního oddělení, jež slouží ke kontrole a sledování plně vyléčených neinfekčních pacientů, včetně stacionáře. Druhé nadzemní podlaží je celé novým domovem Oddělení alergologie a klinické imunologie, které se sem kompletně přesunulo z budovy F. Vedle zázemí pro vedení oddělení zde jeho klienti naleznou deset ordinací, vyšetřovny EKG + BKT a spirometrie, alergenní aplikace, stacionář a testovací místnost. Ve třetím podlaží vznikly edukační a administrativní místnosti pro potřeby FN Olomouc, poradna Oddělení léčebné výživy a zázemí Národního onkologického registru. Sídlí zde nyní také interní audit či nemocniční ombudsman. Na střeše objektu je umístěna fotovoltaická elektrárna o výkonu zhruba 60 kWp, která se skládá z celkem 122 fotovoltaických panelů. Budova rovněž splňuje požadavky kladené na nové stavby s téměř nulovou spotřebou energie.

  • Obrázek 2: V novém pavilonu sídlí pracoviště alergologie a imunologie, onkologie či infektologie. 

„Design and build (D&B) je projektový přístup, který kombinuje návrh a výstavbu do jednoho integrovaného procesu. Tím se odlišuje od tradičního modelu, kdy se návrh a výstavba provádí zvlášť projektanty a stavebními dodavateli. V modelu D&B je naopak jedna firma zodpovědná za celý projekt od začátku do konce,“ popisuje novátorský postup vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček. „Jako velká výhoda se během stavby ukázala přímá komunikace pouze s jedním partnerem, který sehrál roli jak autora projektu, tak jeho realizátora. I díky tomu došlo ke zkrácení celkové doby trvání celé akce a stavba byla předaná za pouhých deset měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Nevýhodou z pohledu zadavatele pak může být menší kontrola nad zpracováním projektové dokumentace, kdy je vliv na návrh stavby omezený. Některé specifické požadavky na design či alternativní řešení potom mohou vytvářet konflikty zájmů. V našem případě se však všechny strany snažily dosáhnout optimálního řešení tak, aby byl výsledek nejen v souladu s požadovaným záměrem objednatele, ale i ke spokojenosti zhotovitele,“ doplňuje František Valíček.

První provozy se do budovy G začaly stěhovat už na konci června letošního roku, některá pracoviště ještě dokončují svůj přesun do nového prostředí během měsíce září.