Fakultní nemocnice Olomouc pořádala setkání odborníků na hojení ran

23. června 2020

Téměř stovku zdravotníků z celé České republiky i ze Slovenska hostila v pondělí 22. června Fakultní nemocnice Olomouc. „Pátý ročník konference Hojení ran v kostce jsme zaměřili na novorozence, kojence a dětské pacienty,“ upřesňuje Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc a proděkanka pro kvalitu a pro praktickou výuku Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Účastníci celodenního odborného setkání, které pořádala FN Olomouc ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP, Českou společností pro léčbu ran, Českou asociací sester a Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester, měli skutečně nabitý program. Čekalo je bezmála dvacet příspěvků k problematice hojení ran u dětí. Významným hostem byla mimo jiné profesorka PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, přednostka Katedry ošetřovatelství a porodní asistence, členka řady odborných společností věnující se problematice ran.

„Sledování dekubitů je jedním z indikátorů kvality ošetřovatelské péče, který je sledován na národní úrovni. Cílem naší konference je podělit se o příklady správné praxe a předat si vzájemně své zkušenosti,“ říká Mgr. Lenka Šeflová, vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc a současně pravidelná účastnice kulatého stolu na ministerstvu zdravotnictví. Každoročně v listopadu pořádá Fakultní nemocnice Olomouci při příležitosti Světového dne STOP dekubitům osvětovou preventivní akci Mít ránu – to nechceš… zaměřenou na edukaci zdravotníků v moderních přístupech k prevenci a léčbě dekubitů a zvýšení povědomí laické veřejnosti. Souhrnné informace naleznete na portálu, který se věnuje problematice proleženin / dekubitů www.dekubity.eu.