Fakultní nemocnice Olomouc se opět připojí ke Dnům evropského dědictví. Otevře fort Tafelberg

12. srpna 2019

Podruhé v řadě se Fakultní nemocnice Olomouc připojí ke Dnům evropského dědictví, tradiční akci, díky níž se otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě zájemcům zpřístupní formou komentovaných prohlídek fort Tafelberg, a to hned ve dvou dnech – v úterý 3. září a ve středu 4. září.

Součást olomouckého pevnostního systému byla vybudována na Tabulovém vrchu v letech 1839 – 1846. V centrální části rozsáhlého pevnostního areálu sídlí Oddělení centrální spisovny, tedy archiv FN Olomouc. Pevnůstka je jedním z objektů tzv. fortového „věnce“- unikátního projektu podplukovníka Wurmba z roku 1850, který přinesl zejména modernizaci Olomoucké pevnosti. Je přitom v souboru fortových staveb v Olomouci výjimečná, neboť byla využívána hlavně jako vězení. Tafelberg je podle příznivců fortifikačních staveb jedinou stavbou, která rozlehlostí a zachovalostí vnitřních chodeb může konkurovat slavné pevnosti v Josefově.

„K otevření fortové pevnosti využíváme každou podobnou příležitost, ať už jsou to Dny evropského dědictví, Olomoucká muzejní noc nebo například Noc vědců. Vzhledem ke spletitosti areálu a také jeho stavu však prohlídky umožňujeme výhradně s naším průvodcem,“ upozornila vedoucí Odboru marketingu FN Olomouc Ing. Veronika Jeřábková. Vzhledem k enormnímu zájmu, který zpřístupnění fortu vždy vzbudí, se nemocnice rozhodla nabídku prohlídek v rámci Dnů evropského dědictví rozšířit na dva dny. V úterý 3. září a ve středu 4. září tak zájemci mohou vybírat ze sedmi termínů po půlhodině od 14 do 17 hodin. Rezervace je nutná. Využít lze buď internetové stránky www.fnol.cz nebo telefonní číslo 588 442 489.

Organizační informace

  • Vstup do objektu možný výhradně v rámci komentované prohlídky.
  • Rezervace na komentované prohlídky ZDE.
  • Celková délka prohlídkové trasy je cca 1000 m, z toho asi 250 m je dlouhá prohlídka podzemního systému fortu a celkem trvá cca 50 minut. Trasa prohlídky není bezbariérová.
  • V podzemních prostorách se teplota pohybuje kolem 10 až 15 stupňů Celsia, je proto vhodné se podle toho přiměřeně obléci a použít pevnou obuv.
  • V podzemí není instalováno elektrické osvětlení, prohlídka podzemních prostorů je zabezpečena přenosnými individuálními svítidly a provizorním osvětlením.
  • Vstup do objektu je bezplatný. Vstup dětí do 10 let je možný pouze v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování v souladu s podmínkami návštěvního řádu, vzhledem k náročnosti trasy nedoporučujeme vstup dětem mladším 3 let.