Fakultní nemocnice Olomouc testuje termokamery pro podporu záchytu příznaků koronaviru

23. dubna 2020

Termokamery pro záchyt teplotních změn u osob vstupujících do areálu testuje v těchto dnech Fakultní nemocnice Olomouc. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě testuje přístroje už více než měsíc v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. První termokamera je využita pro sledování teploty u vstupu z ulice Hněvotínská, kdy částečně nahradila měření teploty prostřednictvím ručních teploměrů, které mají své limity s ohledem na změnu okolních podmínek, které nejsou konstantní.

Fakultní nemocnice Olomouc úspěšně testuje řešení od firmy, které je využíváno při vstupu do areálu a také v prostorech vstupu do budovy A a v čekárně plastické chirurgie, kde jsou instalována kamerová zařízení sloužící k detekci potenciálně infekčních osob. Jsou využity technologie pro detekci kašle a dodržování rozestupů tak, aby bylo co nejefektivněji zamezeno dalšímu šíření nákazy. Národní telemedicínské centrum FN Olomouc na tomto řešení spolupracuje s výzkumným a vývojovým centrem z partnerské instituce v Brně a v Římě. „V období koronavirové pandemie se objevilo velké množství technologických řešení a naším cílem je taková řešení otestovat ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení a nastavit tak ideální organizační a systémové aspekty důležité pro efektivní využití termokamer,” popisuje IT náměstek Fakultní nemocnice Olomouc Antonín Hlavinka.

V návaznosti na dobré zkušenosti s těmito technologiemi byla od firmy COMINTECH vypůjčena další termokamera v rámci orientační monitorace osob pohybujících se v prostředí hlavní lékárny Fakultní nemocnice Olomouce.

Přesnost použité technologie zajišťuje využití tzv. referenčního bodu s nastavenou konstantní teplotou. „Pokud vykazují příchozí pacienti zvýšenou tělesnou teplotu, tak systém zvukovým alarmem upozorní na hodnoty překračující definované teplotní maximum. Systém může samozřejmě také rozpoznávat, zda příchozí má, nebo nemá nasazenu roušku,“ popisuje Milan Špaček z firmy COMINTECH.

Důvodem zapůjčení bylo i praktické ověření možností takového systému a na základě získaných zkušeností navrhnout optimální nastavení systému, aby v případě jeho pořízení přinesl maximální možný efekt.

Užitečnost podobného kontrolního systému ve Fakultní nemocnici Olomouc naplno ukázala probíhající pandemie COVID-19. Jeho využití však není omezeno jen současnou zhoršenou epidemiologickou situaci.