Fakultní nemocnice Olomouc zavádí modré parkovací zóny před klinikami pro rychlý nástup a výstup pacientů

24. července 2020

Stejně jako celé město Olomouc a většina dalších velkých sídel se také Fakultní nemocnice Olomouc potýká se stále houstnoucím automobilovým provozem a chronickým nedostatkem parkovacích míst. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě proto zahájilo v červnu zkušební provoz takzvaného zónového parkování pro zaměstnance nemocnice, díky němuž došlo k uvolnění více parkovacích míst pro pacienty. Stejný cíl - tedy umožnit pacientům a doprovázejícím osobám co nejbližší přístup na jednotlivá zdravotnická pracoviště - sleduje i zavedení takzvaných „modrých zón“.

„Jedná se o modře označená místa pro stání vozidel, která mají umožnit bezproblémový nástup a výstup pacientů. Na těchto místech je stanoven časový interval patnáct minut. Věříme, ze lidé budou vzájemně ohleduplní a budou stanovený limit dodržovat. V opačném případě by ten, kdo nebude pravidla respektovat, znemožnil ostatním pacientům toto místo využít. Sázíme na slušnost a ohleduplnost pacientů i jejich doprovodu,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

V první fázi jsou modré zóny zřízeny před centrálním monoblokem (modrá budova, v níž sídlí Oddělení urgentního příjmu a řada dalších klinik), Dětskou klinikou a budovou s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy a Onkologickou klinikou. Do budoucna se bude počet modrých zón zvyšovat. Uvolnění parkovacích stání pro pacienty před zdravotnickými pracovišti umožnilo zřízení zónového systému parkování pro zaměstnance, kteří nyní odstavují svá vozidla na určených parkovištích v okrajových částech areálu nemocnice.

Aktuálně je v areálu FN Olomouc k dispozici 842 parkovacích míst, během letošního roku k nim přibude dalších zhruba 300. Umožní to probíhající práce na dvou plochách využitelných pro parkování u Fakulty zdravotnických věd a v bývalém areálu firmy Balus. V rámci zvýšení komfortu pro motoristy z řad pacientů, návštěvníků a zaměstnanců bez dlouhodobých vjezdových karet byly během první poloviny roku přidány čtyři nové platební automaty, jichž je nyní celkem sedm. Všechny navíc umožňují hradit vjezd do areálu pomocí platební karty. Letos na podzim bude otevřen třetí vjezd do nemocnice z Hněvotínské ulice v prostoru mezi areálem Balus a Teoretickými ústavy Lékařské fakulty UP.